Κοινωνικόν "Αινείτε" ήχου πλ. δ΄.

dimitris

Παλαιό Μέλος
#2
Ελεύθερα οι κρίσεις επικρίσεις, κατακρίσεις, και ... διακρίσεις:D!
Ἐπειδή τυγχάνω ἀριστεροδέξιος καθότι λόγω κρίσεως τά ἀριστερά ἀναλόγια εἶναι διακοσμητικά, βάζω κάρβουνο στόν ἐκτυπωτή.

Εἶναι τό στίλ γραφῆς πού μ' ἀρέσει, τό βυζαντινό, λιτό ἀλλά καί ὁλοκληρωμένο ὕφος.

Προσωπικά θά σᾶς παρακαλουσα νά γράφετε.
Σήμερα πολλοί με τίτλους ἤ μή, γράφουν συνθέσεις .
Ἀρκετά ἀπό αὐτά δέν μοῦ ἀρέσουν,ἴσως γιατί ἔμαθα λάθος.

Ἄλλοι λένε ὅτι ἀφοῦ ἔγραψαν οἱ παλιοί τό σύστημα ὁλοκληρώθηκε καί ἄρα δέν πρέπει νά γράφουν οἱ νέοι.
Μέγα λάθος.
 
#3
Ο αείμνηστος Βασίλειος Νικολαΐδης έγραψε σε κάποια σημείωσή του ότι: Όλα τα κοινωνικά "Αινείτε" ψάλλονται και "Εις μνημόσυνον".
Το επισυναφθέν ανωτέρω Αινείτε του πλ. δ'. μετετράπη σε "Εις μνημόσυνον" με μετάθεση ενός (+)...
 

Attachments

Top