Κοινωνικά Μπερεκέτη (ἐξήγησις Χουρμουζίου)

#1
Τά Κοινωνικά τοῦ Μπερεκέτη κατ᾿ ἐξήγησιν Χουρμουζίου. Περιλαμβάνονται καί τά 2 Κοινωνικά (Δευτέρας καί Τρίτης) πού ἔλειπαν ἀπό τήν ἐξήγηση Γρηγορίου πού ἐξέδωσε ὁ Χαρ. Καρακατσάνης. Δέν γνωρίζω στοιχεῖα τοῦ κώδικος καί τοῦ γραφέως, ἄν καί ὁ γραφικός του χαρακτήρας εἶναι γνωστός καί ἀπό ἄλλα χργφ.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Κατά τόν κ. Ἰω. Ἀρβανίτη οἱ ἐξηγήσεις αὐτῶν τῶν κοινωνικῶν εἶναι τοῦ Γρηγορίου καί ὄχι τοῦ Χουρμουζίου (βλ. ἐδῶ).

 

asxetos2

Νέο μέλος
#6
Ευχαριστώ κ. Θεοδωράκη για το like. Βεβαίως, κάπου λέει μέσα το χφο σαφώς σε προμετωπίδα ότι είναι "εξηγήσεις Χουρμουζίου", αλλά ο γραφικός χαρακτήρας μοιάζει σε αυτόν του Γρηγορίου. Και βεβαίως, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ο Γρηγόριος να αντιγράφει Χουρμούζιο. Εξέταση και αντιπαραβολή χρειάζεται. Πάντως, ο κ. Αρβανίτης, ως έχων μεγαλυτέρα εμπειρία από εμάς τους άσχετους, καταθέτει μία σεβαστή άποψη. Ευχαριστώ πάντως, που είχατε την καλωσύνη. Και βεβαίως, ας μας πει αυτός που το ανήρτησε, εάν έχει την ευγενή καλωσύνη, πού το βρήκε, αριθμό ταξινομικό και κωδικογραφικό σημείωμα, εάν υπάρχει.
 
Top