[Ανακοίνωση] Κοινωνικά "Αινείτε τον Κύριον" Θεοδώρου Π. Π. Φωκαέως

Τα Κοινωνικά Αινείτε από τον Θεόδωρο Π.Π. Φωκαέα , όπως αυτό αναγράφεται στο ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΦΩΚΑΕΩΣ ΤΟΜΟΣ Γ΄.
 

Attachments

  • Κοινωνικά Αινείτε τον Κύριον Θεοδώρου Π.Π.Φωκαέως.pdf
    4.7 MB · Views: 339
Last edited:
Τα Κοινωνικά Αινείτε από τον Θεόδωρο Π.Π. Φωκαέα , όπως αυτό αναγράφεται στο ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΦΩΚΑΕΩΣ ΤΟΜΟΣ Γ΄.
Παρακαλῶ θερμῶς, μποροῦμε νὰ ἔχουμε τὴν χρονολογίαν καὶ τὸν ἐκδότην τοῦ ἔργου;
 
Top