[Ανακοίνωση] Κοινωνικά "Αινείτε τον Κύριον" Θεοδώρου Π. Π. Φωκαέως

#1
Τα Κοινωνικά Αινείτε από τον Θεόδωρο Π.Π. Φωκαέα , όπως αυτό αναγράφεται στο ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΦΩΚΑΕΩΣ ΤΟΜΟΣ Γ΄.
 

Attachments

Last edited:
#2
Τα Κοινωνικά Αινείτε από τον Θεόδωρο Π.Π. Φωκαέα , όπως αυτό αναγράφεται στο ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΦΩΚΑΕΩΣ ΤΟΜΟΣ Γ΄.
Παρακαλῶ θερμῶς, μποροῦμε νὰ ἔχουμε τὴν χρονολογίαν καὶ τὸν ἐκδότην τοῦ ἔργου;
 
Top