[Ερώτηση] Κατηχούμενα

#21
Πολὺ χρήσιμη ὑποσημείωση ἡ ὁποία ἀπὸ τὰ Δίπτυχα τοῦ 2009 κ.ε. ἔχει ἐξαφανιστεῖ. Κρίμα...
Στα βυζαντινά ευχολόγια ευχή των φωτιζομένων υπάρχει μία στην τριθέκτη και μία στην προηγιασμένη. Δεν προβλέπεται σε βυζαντινό ευχολόγιο ευχή φωτιζομένων σε τέλεια λειτουργία, ίσως λόγω του πιο πανηγυρικού χαρακτήρα. Στο ΤΑΣ η πρόβλεψη που υπάρχει για διπλοκατηχούμενα εντός Σαρακοστής σε τέλεια λειτουργία φαίνεται ότι είναι μεταγενέστερη διάταξη. Επίσης, εκεί δεν διευκρινίζεται ποια από τις δύο ευχές προβλέπεται σε τέλεια λειτουργία: της προηγιασμένης ή αναλόγως του χρόνου τέλεσης (πρωίνή ή εσπερινή λειτουργία) η εγγύτερη χρονικά; Επομένως, κατά την γνώμη μου καλώς παραλείφθηκε, αν όντως παραλείφθηκε.
 

Αχιλλέας1

Ἀχιλλέας Γαντζός
#23
Στὸ βίντεο αὐτὸ ὁ κ. Ἀνατολικιώτης ἀναφέται ἀπὸ τὸ 9ο λεπτὸ καὶ μετὰ σχετικὰ μὲ τὰ «διπλοκατηχούμενα» ὑποστηρίζοντας ὅτι ὀρθῶς πρέπει νὰ λέγονται καὶ στὶς ἐνδιάμεσες τελεῖες Θεῖες Λειτουργίες.

Σημαντικὸς στὸ παραπάνω βίντεο εἶναι καὶ ὁ προβληματισμὸς σχετικὰ μὲ τὴ Θ.Λ. τὴ Μεγάλη Παρασκευή.
 
#24


Βλ. # 12 καὶ Dmitrievskij τ. 2 σσ. 160, 175.
Αμφότερα τα χφφ. είναι του 13ου αιώνα... Στο δεύτερο χφ. φαίνεται ότι χρησιμοποιεί την ευχή των προηγιασμένων. Δεν έχω αντίρρηση στο να λέγεται... Η θέση που εμμένω είναι ότι η διάταξη δεν είναι αρχαία αλλά παλαιά.

Άλλωστε και τα κατηχούμενα που σε μεγάλες εορτές φαίνεται ότι αρχικά καταλιμπάνονταν, σήμερα λέγονται ανελλιπώς.
 
Top