Καταβασίες μετὰ τὸ πέρας τοῦ μυστηρίου

#1
Τρία ἐρωτήματα: 1) Στὶς καταβασίες ποὺ ψάλλονται στὸ τέλος τοῦ μυστηρίου τῆς Βαπτίσεως, στὴν ὀγδόη ᾠδή, ψάλλουμε καὶ τὸν στίχο "Αἰνοῦμεν εὐλογοῦμεν...";
2) Στὴν Θ´ ᾠδὴ τῶν καταβασιῶν τοῦ Πάσχα ψάλλουμε καὶ τὸ "Ὁ ἄγγελος ἐβόα";
3) Πότε ἀκριβῶς ψάλλουμε τὸ "Πάτερ Παντοκράτορ";
 
#2
Τρία ἐρωτήματα: 1) Στὶς καταβασίες ποὺ ψάλλονται στὸ τέλος τοῦ μυστηρίου τῆς Βαπτίσεως, στὴν ὀγδόη ᾠδή, ψάλλουμε καὶ τὸν στίχο "Αἰνοῦμεν εὐλογοῦμεν...";
Όχι. Ο στίχος αυτός είναι ίδιος της στιχολογίας των ωδών και ψάλλεται μόνο στον όρθρο.

2) Στὴν Θ´ ᾠδὴ τῶν καταβασιῶν τοῦ Πάσχα ψάλλουμε καὶ τὸ "Ὁ ἄγγελος ἐβόα";
Κατά τη σύγχρονη τάξη ναι. Κατά την αρχαία δεν προβλέπονται καταβασίες στη βάπτιση, αλλά και στον όρθρο μεγαλυνάριο προ της καταβασίας δεν λέγεται (κατά την αρχαία τάξη).

3) Πότε ἀκριβῶς ψάλλουμε τὸ "Πάτερ Παντοκράτορ";
Εγώ το έχω ψάλει μετά το Δι ευχών, όσο χαιρετούν... εναλλακτική του αˊ θεοτοκίου του αˊ ήχου.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
3) Πότε ἀκριβῶς ψάλλουμε τὸ "Πάτερ Παντοκράτορ";
Ἐμεῖς, πρό τοῦ Δι᾿ εὐχῶν ὅταν παίρνει ὁ ἱερεύς τό νεοφώτιστο καί τό πηγαίνει στίς δεσποτικές εἰκόνες τοῦ τέμπλου νά προσκυνήσει. Δέν ξέρω πῶς εἴχαμε παραλάβει αὐτό τό ἔθος. Ἴσως καί μετά τό Δι᾿ εὐχῶν ὅταν ἡ μητέρα παραλαμβάνει τό παιδί ἀπό ἀνάδοχο, μ᾿ ἐκεῖνες τίς μετάνοιες κλπ..


 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#4
Ἐμεῖς, πρό τοῦ Δι᾿ εὐχῶν ὅταν παίρνει ὁ ἱερεύς τό νεοφώτιστο καί τό πηγαίνει στίς δεσποτικές εἰκόνες τοῦ τέμπλου νά προσκυνήσει. Δέν ξέρω πῶς εἴχαμε παραλάβει αὐτό τό ἔθος. Ἴσως καί μετά τό Δι᾿ εὐχῶν ὅταν ἡ μητέρα παραλαμβάνει τό παιδί ἀπό ἀνάδοχο, μ᾿ ἐκεῖνες τίς μετάνοιες κλπ..


Τω καιρώ εκείνω...

2009...
 
Top