[Ερώτηση] {Κατάλογος} τυπικών

AchilleasG

Ἀχιλλέας Γαντζός
#1
Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιο μέλος του φόρουμ αν έχει καταρτιστεί κάποιος κατάλογος είτε σε βιβλίο είτε στο διαδίκτυο στον οποίο περιέχονται όλα τα τυπικά τα οποία έχουν εκδοθεί (μοναστικού και ασματικού τυπικού, αρχαία και νεότερα) και για το πια από αυτά κυκλοφορούν-εκδίδονται μέχρι σήμερα ή υπάρχουν στο διαδίκτυο για έρευνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος κατάλογος παρακαλώ τα μέλη του φόρουμ να γράψουν όσα περισσότερα γνωρίζουν μαζί με μια-δυο πληροφορίες για το καθένα, ώστε να δημιουργηθεί ένας τέτοιος κατάλογος ο οποίος θα βοηθήσει όσους θέλουν να εμβαθύνουν περισσότερο στο τυπικό της εκκλησίας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Κατ᾿ ἀρχήν στό Ψαλτολόγιον καί στήν ἐνότητα Πηγές καί θεωρητικές μελέτες Τυπικοῦ καθώς καί στίς ὑποενότητες, κυρίως στό Αρχαία τυπικά, ὑπάρχουν θέματα γιά τυπικά μέ λίγες ἤ περισσότερες πληροφορίες.
Ἕνας συγκεντρωτικός πίνακας Συλλογή αρχαίων (και μή) τυπικών ὑπάρχει.

Ἐπίσης στό· Ἰω. Φουντούλη, Λειτουργική Α΄, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 90, γίνεται ἀναφορά στά ἐκδοθέντα τυπικά καί κυρίως ὅσα ὁ Dmitrijevskij στό μνημειῶδες ἔργο του «Opisanie liturgitcheskich rukopisej» ἐξέδωσε σέ δύο τόμους (Α΄ καί Γ΄).

Καί ὁ π. Κων. Παπαγιάννης στό Σύστημα Τυπικοῦ, σ. 20 κ.ἑ. ἀναφέρει κατάλογο τυπικῶν.

Συμπληρώνω, ὅτι ἀπό τούς περιεκτικότερους καταλόγους τυπικῶν καί χωρισμένα σέ «οἰκογένειες» ὑπάρχει στήν διατριβή τῆς Σπυράκου.

Ἄν κάποιο ἄλλο μέλος ἔχει καταρτίσει κάποιο ἄλλο κατάλογο, ἄς γράψει.


 
Last edited:

AchilleasG

Ἀχιλλέας Γαντζός
#3
Σας ευχαριστώ πάτερ Μάξιμε για την πληρέστατη απάντησή σας.

Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιο μέλος του φόρουμ έχει σε pdf τα τυπικά του Dmitrijevskij επειδή δεν μπορώ να τα κατεβάσω από το mediafire.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Σας ευχαριστώ πάτερ Μάξιμε για την πληρέστατη απάντησή σας.

Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιο μέλος του φόρουμ έχει σε pdf τα τυπικά του Dmitrijevskij επειδή δεν μπορώ να τα κατεβάσω από το mediafire.
Παρακαλῶ! Ἄν καί δέν ἦταν ἡ πληρέστερη, ἀλλά μέ ὁδηγό αὐτά μπορεῖς νά κατευθυνθεῖς ἐκεῖ πού θέλεις, καί —γιατί ὄχι— νά μᾶς φτιάξεις ἐσύ ἔνα κατάλογο.

Ὅσο γιά τούς τρεῖς τόμους τοῦ Dmitrijevskij, δίκιο ἔχεις· τώρα τό εἶδα κι ἐγώ. Ἔτσι εἶναι τό mediafire, ἄν δέν χρησιμοποιηθεῖ καιρό, ἀκυρώνεται ὁ σύνδεσμος. Ἐμεῖς τά ἔχουμε κατεβάσει ἀπό τότε. Εἶναι μεγάλα τά ἀρχεῖα γιά νά ἀνέβουν σέ pdf.

Ἡ λύση εἶναι, ἄν μπορέσει καί τά ἀνεβάσει πάλι ὁ Βασίλης ἤ ὅποιος ἄλλος τά ἔχει (ἐγώ δέν γνωρίζω νά τό κάνω) ἤ κάποιος νά τά ἀντιγράψει καί νά στά στείλει ἤ νά στά ἐπιδώσει. Ἤ ἐκτός ἄν σέ βολεύει σέ djvu, πού ὑπάρχουν ἀκόμη στή ρώσικη σελίδα.


 
Top