[Ερώτηση] Κανών Σταυροπροσκυνήσεως

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#41
Βοηθητικὰ, σχετικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Τυπικὸ τῆς Μεσσήνης.

Ἐπίσης, ἡ ὁμιλία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν προσκύνησιν τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ τῇ μέσῃ ἑβδομάδι τῶν νηστειῶν, PG 52, στ. 835 κ.ἐξ.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#42
Είναι κάτι αντίστοιχο με την καθιέρωση της ψαλμωδίας ενός κανόνα την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως.
Εδώ βέβαια δεν προβλέπεται (μάλλον, δεν το έχω ψάξει) από κάποιο παλαιό τυπικό αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Είναι μια κάποια εξέλιξη.
Επειδή ο κανών έχει και τροπάρια Αναστάσιμα...
π. Μάξιμος;67563 said:
Μόνον τόν κανόνα τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως προβλέπει καί τό ΤΑΣ, κεφ. ΙΕ΄ «Δεῖ γὰρ εἰδέναι, ὅτι ἀναστάσιμος κανών, οὐ λέγεται».

Τό ΤΑΣ στό ΛΑ΄ κεφ. τῶν Ἀπορουμένων (περίπτωση συμπτώσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ μέ τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως) γράφει:
«Εἰ δὲ (ἐφ᾿ ὅσον ἤ ἐπειδή) ἔχει ὁ κανὼν τοῦ Σταυροῦ κατὰ ᾠδὴν ἀναστάσιμον τροπάριον ἕν, καταλιμπάνεται ὁ ἀναστάσιμος κανὼν τοῦ ἤχου. Καὶ λέγεται ὁ εἱρμὸς τοῦ κανόνος τοῦ Σταυροῦ δίς, τροπάριον τό ἀναστάσιμον δὶς καὶ τὰ ἔτερα τροπάρια τοῦ Σταυροῦ εἰς δ΄. Καὶ τῆς ἑορτῆς εἰς ς΄».​
Νά, λοιπόν, πού τό ΤΜΕ πάντοτε κάτι κρύβει καί κάπου στηρίζεται.

ΥΓ. Μέ τόν Δ. Καλπακίδη ἤδη τά ἔχουμε πεῖ καί τώρα πού τό ἔψαξε, τό ξέρει.

 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#44
Στὶς 21 Μαρτίου τοῦ 629, Τρίτη τῆς δ’ ἑβδομάδας τῶν νηστειῶν, ὁ αὐτοκράτορας Ἡράκλειος παρέδωσε στὸν ἅγιο Μόδεστο πατριάρχη Ἱεροσολύμων τὸν τίμιο Σταυρὸ ποὺ εἶχαν κλέψει οἱ Πέρσες. Τότε θεσμοθετήθηκε ἡ ἑορτὴ τῆς Σταυροπροσκύνησης.
 
Last edited:
Top