Κανόνες προηγηθείσης Δεσποτικής ή Θεομητορικής εορτής εις τα μεθέορτα (κατά την τάξη των παλαιών Τυπικών )

#1
Ως γνωστόν, εις τα μεθέορτα ψάλλεται ο κανών της προηγηθείσης Εορτής και ο ένας ή οι δύο κανόνες του μηναίου. Όταν η εορτή έχει δύο κανόνες ψάλλονται εναλλάξ ημέραν παρ΄ημέραν .
Θέλω να ερωτήσω τους ειδήμονες του ψαλτολογίου το εξής: Αν εις το μηναίο περιλαμβάνεται ενός αγίου κανόνας, δεν μπορούν να ψαλούν και οι δύο κανόνες της εορτής αντί του ενός και να πολλαπλασιάζονται τα τροπάρια του ; Υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος που επιβάλλει να ψάλλεται μόνο ένας κανόνας της Εορτής, πέραν του ότι αποφεύγεται έτσι η πιθανή εναλλαγή ήχου ;
 
#3
Σέ ποῖο τυπικό ἀναφέρεσαι;
Πάτερ , ευλογείτε.
Αναφέρομαι στην τάξη των παλαιών Τυπικών που προβλέπουν να ψάλλονται οι ωδές του κανόνα εις ιδ΄ή εις ιβ΄.
Για την κατ΄οικονομίαν τάξη του ΤΜΕ τα πράγματα είναι απλά και ξεκάθαρα (4 της εορτής + 4 αν έχει μία ή 8 αν έχει δύο ακολουθίες το μηναίο).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Αὐτό σέ προκάλεσα νά γράψεις; Τα απλά και ξεκάθαρα!
Πρωτίστως τά ἰσχύοντα (πού δέν πρέπει νά τά ἀποκαλοῦμε «κατ΄οικονομίαν τάξη») καί μετά νά ξεκαθαρίζουμε σέ τί ἀναφερόμαστε.

Συγγνώμη, ἀλλά προσβλέπω στήν κατανόηση τῶν μελῶν καί στήν ἀποφυγή μπερδέματος (αὕτη καί ἡ γνώμη τοῦ Διαχειριστοῦ).

Συμπλήρωσα καί τόν τίτλο...
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#5
Ἡ παλαιὰ τάξη τὸ προβλέπει διότι:

α) πολλοὶ κανόνες ἑορτῶν ἔχουν πολλὰ τροπάρια καὶ ἐὰν ψαλλοῦν καὶ οἱ δύο ὑπερβαίνονται τὰ 8 τῆς ἑορτῆς ποὺ ὁρίζονται ἀπὸ τὸ ΤΑΣ γιὰ τὰ μεθέορτα,

β) δίδεται ἡ δυνατότητα τῆς σημαντικῆς λειτουργίας τῶν ἐπαναλήψεων ἐμπέδωσης,

γ) τὰ παλαιὰ χφφ. διασώζουν ἕως καὶ 5 κανόνες γιὰ μιὰ ἑορτὴ γιὰ κατ' ἐκλογὴν χρήση κατ' ἔτος καὶ μεθέορτες ἡμέρες (βλ. καὶ τυπικὸ ναοῦ Ἀναστάσεως σσ. 205-251).
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
γ) τὰ παλαιὰ χφφ. διασώζουν ἕως καὶ 5 κανόνες γιὰ μιὰ ἑορτὴ γιὰ κατ' ἐκλογὴν χρήση κατ' ἔτος καὶ μεθέορτες ἡμέρες.
Συμπτωματικά ἔβλεπα αὐτή τήν ἔκδοση καί κάθε μέρα στά μεθέορτα τῆς 15ης Αὐγούστου ἄλλος κανόνας (ἐξ ἀφορμῆς αὐτοῦ τοῦ θέματος).
 
#7
τά ἰσχύοντα (πού δέν πρέπει νά τά ἀποκαλοῦμε «κατ΄οικονομίαν τάξη»)
Πάτερ, Ευλογείτε .

Επιτρέψτε μου να θεωρώ αρκετές διατάξεις του ΤΜΕ κατ΄οικονομίαν τάξη διότι αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε, δηλαδή να οικονομήσει και να περισώσει τα της λατρείας σε μια δύσκολη εποχή που η τήρηση των τα έκπαλαι ισχυόντων ήταν ή φαίνονταν να είναι πλέον ανέφικτη.
Αυτό ,νομίζω, ότι ουδόλως το απαξιώνει ή το υποτιμά ούτε απομειώνει την αξία του και τη συμβολή του. Χωρίς την παρέμβασή του δεν μπορώ να φανταστώ που θα είχαν εκπέσει τα λειτουργικά πράγματα. Μακάρι να το τηρούσαμε.

Την ευχή.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#8
... Επιτρέψτε μου να θεωρώ αρκετές διατάξεις του ΤΜΕ κατ΄οικονομίαν τάξη διότι αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε, .....
Κι όμως και σ' εμένα φαίνεται υποτιμητικό το να αποκαλούμε τις νέες διατάξεις "κατ΄οικονομίαν τάξη". Ποιος είπε ότι «... αυτός είναι (...) ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε, δηλαδή να οικονομήσει και να περισώσει τα της λατρείας σε μια δύσκολη εποχή που η τήρηση των τα έκπαλαι ισχυόντων ήταν ή φαίνονταν να είναι πλέον ανέφικτη...» και όχι να προσαρμόσει τις διατάξεις στην εποχή και στους ανθρώπους που ζούσαν τότε, ως όφειλε να κάνει (και πάντα οφείλει να κάνει), ώστε αυτές (οι τυπικές διατάξεις) να είναι πιο ωφέλιμες και βοηθητικές στον αγώνα των χριστιανών.
Ό,τι παλαιότερο και καλύτερο;
Όσο μακρύτερη ακολουθία και καλύτερα;
Ασφαλώς, όχι!
 
#9
να προσαρμόσει τις διατάξεις στην εποχή και στους ανθρώπους που ζούσαν τότε, ως όφειλε να κάνει (και πάντα οφείλει να κάνει), ώστε αυτές (οι τυπικές διατάξεις) να είναι πιο ωφέλιμες και βοηθητικές στον αγώνα των χριστιανών.
Ό,τι παλαιότερο και καλύτερο;
Όσο μακρύτερη ακολουθία και καλύτερα;
Ασφαλώς, όχι!
Τα ίδια λέμε.
 
Top