Κανόνες Συνόδων καὶ γιὰ ψάλτες

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#1
Καθὼς ἀνοίγεται μπροστά μας τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν, ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ, σκέφτηκα νὰ παραθέσω κάποιους κανόνες Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ ἀναφέρονται ὀνομαστικὰ καὶ στὴ δικὴ μας τάξη τῶν ψαλτῶν. Ὁ κάθε κανόνας συνοδεύεται καὶ ἀπὸ τὶς ἑρμηνεῖες του, μὲ βάση τὴ δημοσίευση τῶν Γ.Α. Ράλλη- Κ. Ποτλῆ, Σύvταγμα τῶv θείωv καὶ ἱερῶv καvόvωv, Ἀθήvησι 1852-1859.
 

Attachments

Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Καί πάλι σ᾿ εὐχαριστοῦμε γιά τούς κόπους σου. Θεωρῶ ὅτι αὐτό εἶναι ἐκτός θεματολογίας τοῦ φόρουμ. Οἱ ψάλτες ἔχουν τούς πνευματικούς τους καί δέν θά τούς ὑποκαταστήσει τό Ψαλτολόγιον.
Ἐπίσης ἄν ἔχεις τήν καλωσύνη (μεταφέρω παλαιό αἴτημα μελῶν) ἀφοῦ γράφεις πολυτονικά νά τά μετατρέπεις στήν γραμματοσειρά Palatino Linotype.
Νά εἶσαι καλά καί Καλή Σαρακοστή!


 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#3
π. Μάξιμε, εὐλογεῖτε!

Ἡ ἀνάρτηση τοῦ μηνύματος ἔγινε γιὰ καθαρὰ ἱστορικοὺς λόγους καὶ ὄχι γιὰ πνευματικοὺς. Δὲν ἤταν αὐτὴ ἡ πρόθεσὴ μου καὶ συγχωρῆστε τὴν ἔλλειψη σαφήνειας ἀπὸ μέρους μου ὅπως καὶ τὴν κακὴ διατύπωση.

Ὅμως τὰ κείμενα τῶν Κανόνων ποὺ παρέθεσα ἐνημερωτικὰ ὡς πηγὲς καὶ μόνο, ἀναφέρονται καὶ σὲ ψάλτες καὶ δείχνουν τὴν ἔνταξή τους στὶς κατώτερες βαθμίδες τοῦ κλήρου, καθὼς καὶ τὴν ἀνάλογη ἀντιμετώπισὴ τους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Γι᾿ αὐτὸ ἔγραψα τὸ μήνυμά μου στὸ θέμα τῆς ἱστορίας καὶ γιὰ κανένα ἄλλο λόγο.

Εὐχαριστῶ γιὰ τὶς πάντοτε καίριες καὶ ὠφέλιμες συμβουλὲς.
 
Last edited:
Top