Καλοφωνικός ειρμός "Μη της φθοράς" ήχος Βαρύς, μέλος Μπαλασίου ιερέως

#1
Καλοφωνικός ειρμός "Μη της φθοράς" ήχος Βαρύς, μέλος Μπαλασίου ιερέως (μουσικό κείμενο στο Καλοφωνικόν Ειρμολόγιον Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, σελίδα 141)
 

Attachments

Top