Κέλευσον πριν τα Κεκραγάρια και τους Αίνους

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Γιατί εκφωνούμε το "Κέλευσον" πρίν τα Κεκραγάρια και πρίν τους Αίνους; Προφανώς για να ευλογήσει ο Επίσκοπος την ψαλμωδία (; ) αλλά γιατί σε εκείνα ακριβώς τα σημεία και όχι ενωρίτερα, π.χ. πρίν το πρώτο μέλος που ψάλλεται παρουσία του Επισκόπου. Ήτανε αυτά κάποτε τα πρώτα μέλη που ψάλλονταν παρουσία του;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Νομίζω, ἀγαπητέ Δημήτρη, ὅτι αὐτή ἡ θέση τῆς ἐκφωνήσεως τοῦ ἤχου δέν ἔχει νά κάνει μέ τήν χοροστασία τοῦ Ἐπισκόπου, ἀλλά μέ τἠν πράξη τῶν Μονῶν καί τό διακόνημα τοῦ Κανονάρχου (δές Ἀρχιμ. Δοσιθέου, Διάταξις τῆς Ἀγρυπνίας, σελ. 32 καί 72). Σ᾿ αὐτά τά δύο σημεῖα προβλέπεται.
Βέβαια τό "Κέλευσον, Δέσποτα Ἅγιε" πρό τῆς ἐκφωνήσεως τοῦ ἤχου ἀφορᾶ στόν Ἑπίσκοπο μέ τήν ἔννοια τῆς παροχῆς εὐλογίας στόν χορό γιά τήν ἔναρξη, ὅπως πολύ ὡραῖα ἐξηγεῖται ὑπό τοῦ κ. Ἀποστόλου ἐδῶ.
Τώρα, ἄν καί δέν τό ρωτᾶς ἐσύ-τό ρωτοῦν ἐκεῖ, τό γιατί περιμένει/ουν ὁ/οἱ Κανονάρχης/ες μέχρι "τό ψαλλόμενον μέλος φθάσῃ εἰς τό δεύτερον Κύριε, ἐκέκραξα" (καί ἀντιστοίχως στόν Ὄρθρο . Αἰνεῖτε τὸν Κύριον...) στόν π. Δοσίθεο βλέπω ὅτι τό προβλέπει "εἰς τὸ πρόσχες τῇ φωνῇ", δηλ. ἀκόμη ἀργότερα. Τί να πῶ; εἶναι θέμα τελετουργικῆς τάξεως.
Υ.Γ. Ὁ π. Παπαγιάννης στό Ἐγκόλπιο δέν γράφει νά περιμένει ὁ Κανονάρχης.
 
Top