Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ναούσης. Αθανάσιος Καραμάνης - Ιωάννης Μακρογιώργος 18-19/08/1978

Top