Ιεροδιακονικόν (διάφορες εκδόσεις από 1780 έως 1894)

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
Από το Google,
ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ,
εν ω περιέχεται άπασα η της ιεροδιακονίας διάταξις
εν τε τω Μεγάλω Εσπερινώ και τω Όρθρω
και ταις τρισί Λειτουργίαις
εκδότης
ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
εν Αθήναις
1894​
 

Attachments

Last edited:
#2
1780 ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
1849 ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες.
 

Attachments

Shota

Παλαιό Μέλος
#4

Attachments

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#5
Εὐχαριστοῦμε πολύ!

Ποῦ βρίσκονται τὰ ψηφιοποιημένα χειρόγραφα τῆς Οὐτρέχτης;
 

Shota

Παλαιό Μέλος
#6
Είναι μοναδικό ελληνικό λειτουργικό χφ. που το έχει στη κατοχή της η βιβλιοθήκη. Βλ. εδώ, σελ. 205-211.
 
Top