Ιάκωβος Ναυπλιώτης - Απολυτίκιον Πεντηκοστής (ήχος πλ. δ΄)

Top