ΙΕΡΟΨΑΛΤΙΚΑ ΝΕΑ ( Νέα Κυκλοφορία)

Κυκλοφόρησε το νέο εικοσασέλιδο περιοδικό του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ για το έτος 2020.
Υπενθυμίζουμε την ετήσια συνδρομή για ηλεκτρονική αποστολή 30 ευρώ.
Την ετήσια συνδρομή για έντυπη έκδοση 60 ευρώ.
 
Κυκλοφόρησε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού ΙΕΡΟΨΑΛΤΙΚΑ ΝΕΑ για το έτος 2020. Ενημερωτικά η συνδρομή για ψηφιακή αποστολή είναι 30 ευρώ και για την έντυπη 60 ευρώ.
2.Ο Σύνδεσμος έχει ήδη κινηθεί νομικά προς τα ΝΠΔΔ της Μητροπόλεως Περιστερίου τα οποία γελοιοποίησαν τον κανονισμό 176/2006 και σύντομα οι συνάδελφοι και μέλη του Συνδέσμου θα κληθούν να μας εξηγήσουν τα τεκταινόμενα.
3.Ο Σύνδεσμος ζήτησε από όλους του Ναούς που διόρισαν Ιεροψάλτες χωρίς να είναι τακτικά Μέλη του την τήρηση του ισχύοντος κανονισμού επιφυλασσόμενος για κάθε διοικητική πράξη που προβλέπεται ανα περίσταση.
4.Τελικά όσοι προνόησα ν και ανακοίνωσαν το προσωπικό τους στην ΕΡΓΑΝΗ κατοχύρωσαν το δικάιωμα τους στο επίδομα ειδικού σκοπού.Είχαμε λοιπόμ απόλυτο δίκαιο απ'ο την πρώτη φάση του ανακύψαντος ζητήματος. Όσα Νομικά Πρόσωπα με διάφορα προσχήματα δεν το έπραξαν ενώ είχαν οκτώ μήνες στην διάθεσή τους είναι δυστυχώς αχαρακτήριστα.
5.Σε σχόλια πως ο 176/2006 φτιάχθηκε από λαϊκούς θα πρέπει να γίνει γνωστό πως είναι δημιούργημα ειδικής συνοδικής επιτροπής Αρχιερέων,κληρικών και Ιεροψαλτικών Συλλογικών Οργάνων,στο πλαίσιο του δικαιώματος της Εκκλησίας της Ελλάδος να ρυθμίζει θέματα του προσωπικού της. Η επεξεργασία και η κατάθεση του τελικού κειμένου διήρκεσε τουλάχιστον 2 χρόνια.
 

Attachments

  • banner.jpg
    banner.jpg
    1.8 MB · Views: 53
Top