Θρησκευτικοί ύμνοι

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Ψάλλει ο πρωτοψάλτης της Ιεράς Μητροπόλεως Κων/νος Ευθυμιάδης

Από την ιστοσελίδα της Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων.

http://www.imthf.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=272%3A2011-06-16-08-50-57&catid=27&Itemid=59

Οι ύμνοι:

·[FONT=&quot] "Απολυτίκιο Αγ. Γεωργίου" [/FONT]
·[FONT=&quot] "Αλληλούια" [/FONT]
·[FONT=&quot] "Τον Νυμφώνα σου" [/FONT]
·[FONT=&quot] "Ερχόμενος ο κύριος" [/FONT]
·[FONT=&quot] "Εν ταις λαμπρότησι" [/FONT]
·[FONT=&quot] "Ο της ψυχής ραθυμία" [/FONT]
·[FONT=&quot] "Ο Νυμφίος ο κάλλει ωραίος" [/FONT]
·[FONT=&quot] "Σε Τον Της Παρθένου Υιόν" [/FONT]
·[FONT=&quot] "Οτε η αμαρτωλός" [/FONT]
·[FONT=&quot] "Η αμαρτωλός έδραμε" [/FONT]
·[FONT=&quot] " Αναστάσεως ημέρα. Ορθρίσωμεν όρθρου βαθέος" [/FONT]
·[FONT=&quot] "Αυτή η κλητή και αγία ημέρα" [/FONT]
·[FONT=&quot] "Πάσχα Ιερόν" [/FONT]
·[FONT=&quot] "Αι μυροφόροι" [/FONT]
·[FONT=&quot] "Αναστάσεως ημέρα" [/FONT]
·[FONT=&quot] "Ο άγγελος εβόα" [/FONT]
·[FONT=&quot] "Ανέτειλε το έαρ"[/FONT]
 
Last edited:
Top