Θεοτόκε παρθένε ἦχος δ'

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ὁ ἦχος τοῦ τροπαρίου εἶναι ὁ δ’


(χφφ. Σινὰ 1095 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 7v, ἁγ. Σάβα 312 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1201 φ. 5v, Dmitrievskij τ. 3 σ. 396, χφφ. Vat. gr. 782 ΤΑΣ α’ ἥμισυ ιγ’ αἰ. φ. 6r, Herzogin Anna Amalia Bibliothek Q 740 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1266 φ. 2v, ΕΒΕ 880 ΤΑΣ ιγ’ αἰ., Πρωτάτου 72 ΤΑΣ ιγ’ αἰ. φ. 21r, Τ. Σταυροῦ 106 ΤΑΣ ιγ’ αἰ. φ. 7r, Βατοπαιδίου 1202 ΤΑΣ μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1223-1300 φ. 4v, Τ. Σταυροῦ 53 ὡρολόγιο ιγ’-ιδ’ αἰ. φ. 62r, Σινὰ 1101 Σιναϊτικὸ τυπικὸ τοῦ ἔτους 1311 φφ. 7r, 9v, Paris. gr. 263 ὡρολόγιο ιδ’ αἰ. φ. 179v, Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 3v, Φλωρεντίας Plutei 10.15 TAΣ τοῦ ἔτους 1335/6 φ. 9v, Λειμῶνος 134 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1428/9 φ. 3r, Paris. gr. 387 ΤΑΣ ιε’ αἰ. φ. 4r, Harley 5546 ΤΑΣ ιε’ αἰ. φ. 56r, Ἐξεψάλματα 1509, Ὡρολόγιον ἐκδ. 1509, 1520, 1535, 1584, 1757 σ. 134, 1830 σ. 179).
 

Attachments

  • Θεοτόκε παρθένε.pdf
    256.7 KB · Views: 46
Top