Θεοτοκίον αποστίχων εσπερινού 30ης Οκτωβρίου 2011

#1
Στον εσπερινό της 30 Οκτωβρίου (Κυριακή Ε΄ Λουκά, γ΄ήχος), στα απόστιχα Δόξα, Και νυν, το θεοτοκίο του γ΄ ήχου Ἀσπόρως ἐκ θείου Πνεύματος... (αντί του β΄ ήχου Ὤ θαύματος καινοῦ...)
 
Top