Θέκλας ή Θέκλης;

#1
Από παιδί ακούω στη σχετική ευχή (Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαὸν Σου...) τους ιερείς να λένε "τῶν αγίων, ενδόξων, μεγάλων μαρτύρων Θέκλας, Βαρβάρας, Αναστασίας..". Το ίδιο βλέπω στα Ελληνικά Λειτουργικά Κείμενα. Όπως ξέρω, ο τύπος της γενικής θα πρέπει να είναι Θέκλης (κατά τα πρωτόκλιτα θηλυκά τύπου θάλασσα).
Ξἐρετε αν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που γίνεται αυτό; Ή μήπως είναι κάποιο λάθος που αναπαράγεται (πιθανόν από αναλογία λόγω των γενικών σε -ας που ακολουθούν);
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Θέκλης στά λειτουργικά κείμενα.
Δυστυχῶς αὐτό πού ἀκοῦς εἶναι ἀπό τήν προηγούμενη ἔκδοση Ἱερατικοῦ τῆς Ἀ. Δ. 1995 (= τοῦ 1977), πού παρατύπως προστέθηκαν πολλά ὀνόματα στό Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαὸν Σου..., «ἐπιμελείᾳ τοῦ ἀειμνήστου παπα-Κωνσταντίνου Πλατανίτη, στὸ ὁποῖο ἔγιναν ἀρκετὲς παρεμβάσεις στὸ παραδοσιακὸ κείμενο τῶν λειτουργιῶν... Τελικῶς ἀπεσύρθη ἡ ἔκδοση ἐκείνη, ἀλλὰ δημιούργησε πολλὰ προβλήματα» (Φουντούλη, Ἀπαντήσεις..., ἀριθ. 591).
Πέτυχες (χρονολογικά) στήν διάδοση αὐτῆς τῆς ἔκδοσης καί στήν πολυετῆ χρήση της ἀπό τούς ἱερεῖς καί διακόνους, πού κάποιοι ἀκόμη τήν χρησιμοποιοῦν, ἐνῶ ἔχει ἐκδοθεῖ ἀπό τοῦ 2002 τό νέο Ἱερατικόν, ἐπιμελείᾳ π. Κων/νου Παπαγιάννη, ἀπαλλαγμένο σ᾿ αὐτό τό σημεῖο ἀπό τέτοιες παρεμβάσεις.


 
#3
Ευχαριστώ πολύ, πάτερ, για την εμπεριστατωμένη απάντηση!

ΥΓ Στα Ελληνικά Λειτουργικά Κείμενα εννοούσα ότι υπάρχει η σχετική ευχή, σε διάφορα σημεία (π.χ. εδώ). Ίσως είναι ευκαιρία να διορθωθεί κι εκεί.
 
Top