Η τελετή των Βαΐων

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
Μου έστειλε κάποιος το παρακάτω κείμενο, που όπως γράφει αφορά τροπάρια ψαλλόμενα κατά την λιτάνευση της εικόνος της Βαϊοφόρου. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν γνωρίζω.
 

Attachments

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#2
Μου έστειλε κάποιος το παρακάτω κείμενο, που όπως γράφει αφορά τροπάρια ψαλλόμενα κατά την λιτάνευση της εικόνος της Βαϊοφόρου. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν γνωρίζω.
Πέρυσι (;) είχε αναρτηθεί από πληκτρολογημένο κμν για τον Ι. Ν. Αγ. Ιω. Χρυσοστόμου Θεσσαλονίκης εδώ στο ψ, θαρρώ...
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3
Τῇ Κυριακὴ τῶν Βαΐων ἤ «εἰς τὸν εὐλογημένον»
(χφ. Σινὰ 210 Εὐαγγελιάριο τοῦ ἔτους 862 φ. 71r)

«τὴν μεγάλην βαϊαπάντησιν ἑορτάζομεν»
(χφ. Φλωρεντίας Plut. 09.15 προφητολόγιο τοῦ ἔτους 964 φ. 35r).

«Εἰς τὴν βαϊαπάντησιν τοῦ Κυρίου» ἐπιγράφεται καὶ τὸ ζ’ ἀνακρεόντιο ποίημα Σωφρονίου Ἱεροσολύμων (+638· ἔκδ. P.G. τ. 87Γ στ. 3765A). Ἐπίσης ἡ ὀνομασία ἀπαντᾶται στὸ βίο τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου Κωνσταντινουπόλεως (+925· ἔκδ. P. Karlin-Hayter Vita Euthymii patriarchae Constantinopolitani (Bibliothèque de Byzantion 3) Brussels 1970 σ. 61).Ἀπὸ τὶς Ἀρχέτυπες διατάξεις:

Στὴν λιτὴ πρὸ τῆς λειτουργίας «λέγεται ἀπόστολος καὶ εὐαγγέλιον»

(χφφ. Εὐαγγελιάρια Vat. gr. 2138 τοῦ ἔτους 991 φ. 10v[1], 1157 ια’ αἰ. φ. 401v, Paris. gr. 286 β’ ἥμισυ ια’ αἰ. φ. 156r-v, Κρυπτοφέῤῥης Α.β.V πραξαπόστολος μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1025-1100 φφ. 38r-139r[2], Vindob. Theol. 157 πραξαπόστολος ια’ αἰ. φ. 38r, χφφ. Εὐαγγελιάρια Goodspeed (Chicago) 947 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 94r-v, 948 ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 80v, ΤΜ σ. 228, χφ. Barb. gr. 371 εὐχολόγιο τοῦ ἔτους 1542 φφ. 121r-123r[3], ΛΚ σσ. 257-258).

«Ἀναγινώσκομεν ἐκεῖ καὶ εὐαγγέλιον τῆς λιτῆς»

(ΚΣ σ. 202· ὁμοίως χφφ. Εὐαγγελιάρια Σινὰ 210 η’ αἰ. φφ. 72v-73r, 214 θ' αἰ. φφ. 77v-78v, ἁγ. Σάβα 82 τοῦ ἔτους 1027 φφ. 79v-80v, 64 ια’ αἰ. φφ. 88r, 175r-176r, Bodleian Laud. gr. 34 τοῦ ἔτους 1047 φ. 89r, Σινὰ 172 ια’ αἰ. φ. 201r, Marcian. gr. Z 13 προφητολόγιο ἀρχὲς ια’ αἰ., ΤΑ σσ. 17-21, B 350 φ. 39r-v, χφ. Vallicelliana D 61 τυπικὸ Κασούλων β’ ἥμισυ ιγ’ αἰ. φ. 113r).

Δύο Εὐαγγέλια λιτῆς προβλέπουν τὰ χφφ. Σινὰ 211 Εὐαγγελιάριο θ’ αἰ. φφ. 132v-134v, Vindob. Theol. gr. 188 τετραβάγγελο ι’-ια’ αἰ. φ. 180v, Φλωρεντίας Conv. Soppr. 24 (a.k.a. 2742; Plut. 42) ἐκλογάδιο ια’ αἰ. φ. 92v, BL 31920 Εὐαγγελιάριο ια’ αἰ. φφ. 106r-107v, Barb. gr. 448 Εὐαγγελιάριο ιβ’ αἰ. φ. 112r, Davis University UCD BS2551 A4 no. 2642 Εὐαγγελιάριο ιγ’-ιδ’ αἰ. φ. 253r.

[1] Λουκ. ιθ’ 29-38.
[2] Προκείμενον. Ἦχος δ’. Ἀγαλλιάσονται πάντα τὰ ξύλα τοῦ δρυμοῦ. Στίχος· Ἀλλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ. Ἀπόστολος Πέμπτης Δ’ ἑβδομάδος ἐπιστολῶν Παύλου.
[3] Προκείμενον καὶ Ἀπόστολος τὰ αὐτά.
 

Attachments

Last edited:
Top