Η αμαρτωλός έδραμε

Nikos L.

Παλαιό Μέλος
Από τον Ι.Ν. Αγ. Κοσμά Τρικάλων το Δοξαστικό των αίνων του όρθρου της Μ. Τετάρτης "η αμαρτωλός έδραμε" σύνθεση μάλλον του Χρυσ. Θεοδοσοπούλου.
Ψάλλει ο πολύ καλός φίλος και άριστος εκτελεστής Παναγιώτης Οικονόμου, ο οποίος δεν επιθυμεί τη δημιουργία υποενότητας με το όνομά του
 

Attachments

  • Η ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ.wma
    2.6 MB · Views: 20
Top