Η α΄ στάσις του "Μακάριος ανήρ.." στον Εσπερινό της Μεταμορφώσεως την Κυριακή εσπέρας.

Φέτος η εορτή τηςΜεταμορφώσεως με το Παλαιό ημερολόγιο , που ακολουθούν οι Ρώσσοι , έπεφτε Δευτέρα (19 Αυγούστου). ‘Ετσι το Τυπικό τους , Ρωσσική εκδοχή του ΤΑΣ, (http://calendar.rop.ru/?bui=231 ),προέβλεπε την στιχολογία αφ’ εσπέρας της α΄στάσεως του «Μακάριος ανήρ…» (На великой вечерне «Блажен муж» – 1-й антифон1) και σε υποσημείωση διευκρίνιζει ότι δεν γίνεται στιχολογία ψαλτηρίου στον Εσπερινό εκτός αν η Εορτή πέσει Κυριακή , οπότε στιχολογείται ολόκληρο το α΄κάθισμα ή αν πέσει Δευτέρα (όπως φέτος), οπότε τη Κυριακή εσπέρας στιχολογείται η α΄στάση του «Μακάριος ανήρ…» (На велицей вечерни стихология не бывает, токмо аще есть Неделя, тогда поем кафизму всю. Аще в понедельник, 1-й антифон» (Типикон, 6 августа).

Αυτό το τελευταίο θα ήθελα να σχολιάσουν οι ειδήμονες του Ψαλτολογίου. Προβλέπεται κάτι τέτοιο από το ΤΑΣ ή άλλα Τυπικά και αν ναι ποιος λόγος αυτής της διαφοροποίησης μεταξύ Δευτέρας και των άλλων ημερών;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
... Προβλέπεται κάτι τέτοιο ... ή άλλα Τυπικά και αν ναι ποιος λόγος αυτής της διαφοροποίησης μεταξύ Δευτέρας και των άλλων ημερών;
Ποιά ἄλλα τυπικά; Ποῦ τά ξέρουμε; Ποῦ ξέρουμε κάποια στουδιτικά ἤ κων/πολίτικα;
Κάποιος λόγος ὑπάρχει, κάτι παρέλαβαν, πού ἐμεῖς δέν τό γνωρίζουμε.
Ἡ Δευτέρα εἶναι μετά τήν Κυριακή. Ἡ Κυριακή εἶχε ἀγρυπνία; Ἡ Δευτέρα θά εἶχε; Ἔτσι ἀπλές σκέψεις... (ἴσως καί χαζές)
Γιά νά καταλήξω, σ᾿ αυτό τοῦ ΤΜΕ πού φαίνεται ἀπαράδεκτο, ἤτοι τήν μή ὕπαρξη στιχολογίας τήν Παρασκευή ἑσπέρας.
Κάποια βάση θά ὑπάρχει κατά ἀρχαῖα κων/πολίτικα τυπικά, μοῦ ἔχει πεῖ ὁ Διονύσιος.

ΥΓ. Εὐχαριστοῦμε γιά τήν παρατήρηση σέ ἔνα τυπικό, πού σαφῶς διαφέρει ἀπό τά ἰσχύοντα σέ μᾶς. Τό τυπικό δέν εἶναι δογματική (δέν τό λέω σέ σένα). Βλέπω κάποιους νά δυσανασχετοῦν ἄν βλέπουν π. χ. διαφορές τοῦ ΤΑΣ μέ τά ἐν χρήσει λειτουργικά βιβλία καί τυπικά... Σάν νά πνίγωνται, νά νοιώθουν δυσφορία... Γιατί νά συμβαίνουν τέτοια πράγματα... ἀναρωτιῶνται... :cautious::sneaky:o_O:cool:
 
Top