Η Χορωδία του ΣΙΝΗ στο 2ο Ιεροψαλτικό Συνέδριο Κρήτης

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#1

[FONT=&quot]Χορωδία του Σωματείου Ιεροψαλτών Νομού Ηρακλείου «Ανδρέας ο Κρήτης»[/FONT]
[FONT=&quot](Διευθύνει ο κ. Ιωάννης Τσερεβελάκης)[/FONT]

  1. «Ἄξιόν ἐστίν ὡς ἀληθῶς», τριαδικά τροπάρια του όρθρου, ήχος β', μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου [download mp3]
  2. «Δοῦλοι, Κύριον. Ἀλληλούια», πολυέλεος (εκλογή στίχων), ήχος γ', μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου [download mp3]
  3. «Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν», καλοφωνικός ειρμός, ήχος α', μέλος Μπαλασίου Ιερέως και Νομοφύλακος και «Τεριρέμ», κράτημα (τμήμα), ήχος α', μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου [download mp3]
 
Top