Η.Π.Α.: Οι γυναίκες εκτοπίζουν συστηματικά τους ψάλτες από τα αναλόγια

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Συζητημένα αυτά, Παναγιώτη, σε δεκάδες θέματα.

Απλώς επίτρεψέ μου να πω, χωρίς να παίρνω θέση επί της ουσίας, ότι αυτός ο τρόπος της κατά λέξη προσέγγισης της Καινής Διαθήκης με ξενίζει πάρα πολύ, και νομίζω όχι μόνο εμένα.

Ἀξιὀτιμε κύριε Γιῶργο, γνωρίζετε πόσον σᾶς ἐκτιμῶ καί ὅτι σᾶς γράφω ἐντελῶς καλόπιστα, ἐν πλήρει ἀγἀπῃ καί ἀληθείᾳ:

1) Τά ἀνωτέρω εἶναι ὄντως συζητημένα ὅπως καί ἴσως μέγα μέρος τοῦ φόρουμ.
Τοῦτο εἶναι ἀναπόφευκτον μετά τόσα ἔτη λειτουργίας, ὄγκου πληροφοριῶν, δυσκολίας ἀμέσου/πλήρους ἀναζητήσεως εὑρέσεως τῶν ἤδη γραφέντων κτλ.
Γνωρίζετε καλῶς ὅτι δι΄ἄλλα θέματα μασᾶμε συνεχῶς καί κατά κόρον τά ἴδια καί τά ἴδια.
Ἐάν θέλαμε ἀπόλυτον τάξιν εἰς τό παρόν θέμα, θἀ ἔπρεπε νά γἰνῃ μία ἁπλῆ ἀναφορἀ τῆς εἰδησεως καί ὅποιος θέλει νά τό σχολιάσῃ πρέπει πρῶτα νά κάμῃ μερικές ὧρες ἀναζήτησι στό φόρουμ, νά βρῆ παλαιές ἀπαντήσεις στό θέμα καί νά ἐπισυνάψη τούς συνδέσμους (links). Θά ἤτο πράγματι καλύτερον καί διά τό μέλη καί διά τό image τοῦ φόρουμ;

2) Κατ΄ἀρχἠν σωστοτάτη ἡ παρατήρησίς σας διά τήν "κατα λέξιν" προσέγγισιν.
Ὅμως, μετά τήν (ούκ ἄνευ) κατά λέξιν παράθεσιν τῶν κειμένων, ὁ κ. Παναγιώτης δέν σταματᾶ ἐκεῖ(!) ἀλλά συνεχίζει καί παραπέμπει εἰς ἀναλύσεις καί παραπομπάς π.χ. Τρεμπέλα κ.ἄ.
Ἐπιτρέψατέ μου σᾶς παρακαλῶ νά εἴπω ὅτι, προφανῶς ἐκ παραδρομῆς τόν ἀδικῆτε μέ μίαν ὑπερ-ἁπλούστευσιν σχολίου σας, δηλαδἠ

ἀντί νά γράφετε:
αυτός ο τρόπος της κατά λέξη προσέγγισης της Καινής Διαθήκης

μήπως θἀ ἦτο δικαιότερον/ἀκριβέστερον νά ἐγράφατε:
αυτός ο τρόπος της κατά λέξη προσέγγισης της Καινής Διαθήκης καί τά σχόλια/ἑρμηνεία Τρεμπέλα....καί....καί...

Τί ἄλλο λείπει ἀπό τήν ἀνάλυσιν τοῦ ἐν προκειμένῳ κατά λέξιν ἐδαφίου ὥστε νά μή μείνη σκέτο κατά λέξιν;

3) Εἰς τήν ἡλικίαν μου (72), δέν μέ ξενίζει καθόλου τό συνολικόν σχόλιον τοῦ κ. Παναγιώτη, μέ εὑρίσκει ἀπολύτως σύμφωνον, καί νομίζω ὄχι μόνον ἐμένα.[/QUOTE]
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
... μήπως θἀ ἦτο δικαιότερον/ἀκριβέστερον νά ἐγράφατε:
αυτός ο τρόπος της κατά λέξη προσέγγισης της Καινής Διαθήκης καί τά σχόλια/ἑρμηνεία Τρεμπέλα....καί....καί...

Τί ἄλλο λείπει ἀπό τήν ἀνάλυσιν τοῦ ἐν προκειμένῳ κατά λέξιν ἐδαφίου ὥστε νά μή μείνη σκέτο κατά λέξιν;

Εάν κάποιος αποδεχθεί ως σωστή την κατά λέξη (ή κατά γράμμα) ερμηνεία ενός χωρίου ή αποσπάσματος, αγιογραφικού ή πατερικού, τότε είναι εύκολο να προσκομίσει διάφορα άλλα στοιχεία, μαρτυρίες, γνώμες κλπ. που υποστηρίζουν την αρχική του θέση/απόφαση. Το ίδιο θα μπρούσε βέβαια να κάνει κι αν διάλεγε την κατ' έννοιαν (και συνάφεια) ερμηνεία.
Άρα το κρίσιμο σημείο είναι εάν κατ' αρχήν θεωρεί ότι το κείμενο επιδέχεται κατά λέξη ερμηνεία. Τα άλλα απλώς ακολουθούν.
 

xlygk

Χρυσούλα ΛυγκώνηΠαρακολουθῶ πολλὰ ἱστολόγια ἀκόμη κι ἄν δὲν συμφωνῶ, ἁπλὰ γιὰ σφαιρικὴ ἐνημέρωση. Ἀνέβασα τὸ συγκεκριμένο κείμενο μόνο γιὰ ἐνημέρωση καὶ νὰ μᾶς πληροφορήσουν οἱ ἐξ Ἀμερικῆς συνάδελφοι γιὰ τὸ ἀληθὲς ἤ ψευδὲς ἤ τὶ πραγματικὰ συμβαίνει, ὅπως κι ἔγινε, προκειμένου νὰ μὴν πλανῶνται φῆμες στὸ διαδίκτυο.


Δὲν αἰσθάνομαι τίποτε γιὰ ὅσα γράφετε, ἁπλὰ ἐνημέρωσα τὸ forum γιὰ τὸ συγκεκριμένο κείμενο προκειμένου νὰ ἔχουμε ἔγκυρη ἐνημέρωση γιὰ τὸ θέμα, ὅπως καὶ ἔγινε.

Στὸ ἀναλόγιο καμιὰ γυναίκα δὲν μὲ ἀπειλεῖ, ἁπλὰ καὶ μόνο γιατὶ δὲν μποροῦμε νὰ συμψάλλουμε λόγω τονικῆς ἀσυμβατότητας καὶ ἐπακόλουθης χασμωδίας.

Προφανώς δεν αντιλαμβάνεστε το πνεύμα μου. Μου κάνει εντύπωση το σχόλιό σας περί τονικής ασυμβατότητας και χασμωδίας, προφανώς λόγω ελλείψης ανάλογης εμπειρίας. Όπως και να έχει η χάρις του Θεού που αγιάζει τους ψάλλοντας, εύχομαι να επισκιάσει και εσάς.
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Προφανώς δεν αντιλαμβάνεστε το πνεύμα μου. Μου κάνει εντύπωση το σχόλιό σας περί τονικής ασυμβατότητας και χασμωδίας, προφανώς λόγω ελλείψης ανάλογης εμπειρίας. Όπως και να έχει η χάρις του Θεού που αγιάζει τους ψάλλοντας, εύχομαι να επισκιάσει και εσάς.

Θέλετε νὰ πεῖτε πὼς τὸ γυναικεῖο καὶ ἁνδρικὸ ἴσο συμπίπτουν καὶ πὼς ἄνετα μποροῦμε νὰ συμψάλλουμε χωρὶς προβλήματα, ὅπως ἄτομα τοῦ ἰδίου φύλου;

Ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἔχω ἐμπειρία γι' αὐτὸ σᾶς λέω πὼς ἤ ὁ ἕνας θὰ εἶναι στὸν πάτο τῆς φωνῆς καὶ ἡ ἄλλη στὰ ὕψη ἤ τὸ ἀντίστροφο. Σίγουρα πάντως τὰ ἴσα δὲν συμπίπτουν ἤ ἔστω ἄν ὑπάρχει κάποια σύμπτωση στὸ ἴσο, αὐτὴ εἶναι τέτοια ὥστε οὕτε ὁ ἄνδρας οὕτε ἡ γυναίκα θὰ μποροῦν νὰ ἀποδώσουν τὸ 100% τῆς φωνῆς τους μὲ φτωχὸ ἀποτέλεσμα.

Τώρα ἄν μιλᾶτε ἁπλῶς γιὰ τὴν περίπτωση νὰ βγεῖ μιὰ ἀκολουθία ὅπως νὰ ΄ναι, δὲν ἔχω νὰ πῶ κάτι.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Λόγω πρωϊνῆς ἀπουσίας μου καί ἀλλαγῆς σελίδας μηνυμάτων, τώρα πρόσεξα τό μήνυμα τοῦ domesticus:
Ἀνέβασα τὸ συγκεκριμένο κείμενο μόνο γιὰ ἐνημέρωση καὶ νὰ μᾶς πληροφορήσουν οἱ ἐξ Ἀμερικῆς συνάδελφοι γιὰ τὸ ἀληθὲς ἤ ψευδὲς ἤ τὶ πραγματικὰ συμβαίνει, ὅπως κι ἔγινε, προκειμένου νὰ μὴν πλανῶνται φῆμες στὸ διαδίκτυο.
Πραγματικά μέ καλύπτει καί πιστεύω πώς ὅλους καί ὅλες. Ἄς κλείσει ἐδῶ αὐτή ἡ συζήτηση, χωρίς ἄλλες προεκτάσεις, πού ἔχουν συζητηθεῖ κατά κόρον στό Ψ.
Νά εἴμαστε καλά!


 

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?
Έχουν ειπωθεί τοοοοσα για τις γυναίκες στο αναλόγιο.
Αισθάνομαι πλέον την ανάγκη να μας.... "υπερασπιστώ".:)
Που βρίσκεται το κακό να συμψάλλουν ή αφού ο ψάλτης το επιτρέπει να πουν κάποιο τροπάριο;
Που βλέπετε την "εκτόπιση";;;;, γιατί συγχωρήστε με, εγώ δεν είμαι εις θέσιν να την δω;;;
Όταν η γυναίκα ξέρει να ψάλλει βυζαντινά και ξέρει πως πρεπει να σταθεί στο αναλόγιο, γιατί να δημιουργείται τοοοόσο μεγάλο θέμα, ενώ σε αντίστοιχη περίπτωση, δεν δημιουργείται με κακόφωνους άνδρες;;; ή με άνδρες που δημιουργούν "καταστάσεις" στο αναλόγιο;
Επίσης που βρίσκεται το κακό να υπάρχει μιά γυναίκα να βοηθήσει κάποια στιγμή την εκκλησία, στην περίπτωση που δεν βρεθεί ψάλτης;;;
Μηπως στο μυαλό μας ειναι όλο το πρόβλημα;;;
Με καλυψατε πληρως.
Σωστα βεβαια κι αυτα που λεει ο κ. Παναγιωτης κι αν θελετε ισως να εχει και δικιο και να κανω εγω το λαθος ομως οσο κι αν εχω προσπαθησει δεν εχω κατορθωσει να δικαιολογησω μεσα μου την απομακρυνση της γυναικας απο το αναλογιο. Σε μενα αυτο φαινεται αδικο οπως και πολλα αλλα και εκτος εκκλησιας που για αιωνες εκτωπιζαν τη γυναικα λες και ειναι δευτερης κατηγοριας ανθρωπος.
Επισηςαν κοιταξουμε τη λεει η εκκλησια για τους ψαλτες, τοτε, ποσοι πιστευετε πως ειναι, πως ειμαστε καλυτερα αξιοι να ανεβαινουμε στα αναλογια απο πνευματικης πλευρας; Οταν δε διαμαρτυρομαι για τους ψαλτες που διαχωριζουν την πνευματικη ζωη απο την ψαλτικη γιατι αμεσως εναντιονομαι με τις γυναικες ψαλτριες και ανασυρω κανονες πηδαλιου και χωρια αγιας γραφης;
 

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
2) Κατ΄ἀρχἠν σωστοτάτη ἡ παρατήρησίς σας διά τήν "κατα λέξιν" προσέγγισιν.
Ὅμως, μετά τήν (ούκ ἄνευ) κατά λέξιν παράθεσιν τῶν κειμένων, ὁ κ. Παναγιώτης δέν σταματᾶ ἐκεῖ(!) ἀλλά συνεχίζει καί παραπέμπει εἰς ἀναλύσεις καί παραπομπάς π.χ. Τρεμπέλα κ.ἄ.
Ἐπιτρέψατέ μου σᾶς παρακαλῶ νά εἴπω ὅτι, προφανῶς ἐκ παραδρομῆς τόν ἀδικῆτε μέ μίαν ὑπερ-ἁπλούστευσιν σχολίου σας, δηλαδἠ

ἀντί νά γράφετε:
αυτός ο τρόπος της κατά λέξη προσέγγισης της Καινής Διαθήκης

μήπως θἀ ἦτο δικαιότερον/ἀκριβέστερον νά ἐγράφατε:
αυτός ο τρόπος της κατά λέξη προσέγγισης της Καινής Διαθήκης καί τά σχόλια/ἑρμηνεία Τρεμπέλα....καί....καί...

Τί ἄλλο λείπει ἀπό τήν ἀνάλυσιν τοῦ ἐν προκειμένῳ κατά λέξιν ἐδαφίου ὥστε νά μή μείνη σκέτο κατά λέξιν;
Κύριε Κατσούλη, απλώς θεώρησα ότι το σχολιαζόμενο μήνυμα αποτελείται από αγιογραφικά χωρία και μεταγενέστερες αναλύσεις. Σχολίασα μόνο τα αγιογραφικά. Έχετε δίκιο ότι έπρεπε να το διευκρινίσω πως αναφέρομαι μόνο σε αυτά.

Το νόημα της παρατήρησης (της οποίας μάλλον αδίκως έπεσε θύμα ο Παναγιώτης και του ζητώ συγγνώμη) είναι αυτό που ελέχθη μετά: ότι δηλαδή τα μείζονος σημασίας ζητήματα πρέπει να τα δούμε στο πλαίσιο της συνολικότερης παράδοσης της εκκλησίας (και όχι μόνο της γραπτής). Τα χωρία χρειάζονται ερμηνεία και αυτό είναι πράγμα δύσκολο. Απαιτεί πολλά αυτό - μάλλον δεν είναι του παρόντος η συζήτηση αυτή.

Να είστε καλά.

ΥΓ Είχα γράψει και άλλα γενικότερα επί του θέματος, αλλά τα αποσιωπώ πειθόμενος στη σωστή προτροπή του π. Μαξίμου.
 

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?

Λόγω πρωϊνῆς ἀπουσίας μου καί ἀλλαγῆς σελίδας μηνυμάτων, τώρα πρόσεξα τό μήνυμα τοῦ domesticus:

Πραγματικά μέ καλύπτει καί πιστεύω πώς ὅλους καί ὅλες. Ἄς κλείσει ἐδῶ αὐτή ἡ συζήτηση, χωρίς ἄλλες προεκτάσεις, πού ἔχουν συζητηθεῖ κατά κόρον στό Ψ.
Νά εἴμαστε καλά!


Τωρα το προσεξα πατερ το μηνυμα σας. Εγραφα απο ταμπλετ και κοιταξα τα μηνυνατα της πρωτης σελιδας πιστευοντας πως δεν εχει γραφτει κατι αλλο οποτε διαχειριστειτε οπωςνομιζεται το προηγουμενο μηνυμα μου. Σας ευχαριστω
 

GabrielCremeens

Music Director at St. George, Albuquerque, NM
Έπεσα από τα σύννεφα!

Προ περίπου 9 ετών είχαν γυναίκα Λαμπαδάριο στο Ναό της θεολογικής Σχολής τους στο Μπρουκλάϊν.


Υ.Γ. Και εδώ είδα σε Παράκληση να κατεβάζουν ψάλτη και να βάζουν γυναίκες να πουν την Παράκληση...

Ως απόφοιτος της εν λόγω θεολογικής Σχολής, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό που γράφετε απλώς δεν είναι αλήθεια, γιατί είμαι σχεδόν σίγουρος ότι την ξέρω την κυρία στην οποία αναφέρετε. Κατ'αρχάς, μολόνοτι υπάρχουν και Πρωτοψάλτης και Λαμπαδαρίος στη Σχολή, αυτοί ψάλλουν ελάχιστες ακολουθίες σε σύγκριση με αυτές που ψάλλονται από τους ιεροσπουδαστές (άνδρες και γυναίκες) της σχολής.

Εάν έτυχε κάποια μέρα να μπήκατε μέσα στο ναό της θεολογικής Σχολής στο Μπρουκλάϊν και να έψελνε αριστερά μια κυρία, αυτό δεν σημαίνει ότι η κυρία αυτή είναι λαμπαδάριος της Σχολής. Απλώς έτυχε να είναι η σειρά της να ψάλλει.

-Γαβριήλ
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Εάν κάποιος αποδεχθεί ως σωστή την κατά λέξη (ή κατά γράμμα) ερμηνεία ενός χωρίου ή αποσπάσματος, αγιογραφικού ή πατερικού, τότε είναι εύκολο να προσκομίσει διάφορα άλλα στοιχεία, μαρτυρίες, γνώμες κλπ. που υποστηρίζουν την αρχική του θέση/απόφαση. Το ίδιο θα μπρούσε βέβαια να κάνει κι αν διάλεγε την κατ' έννοιαν (και συνάφεια) ερμηνεία.
Άρα το κρίσιμο σημείο είναι εάν κατ' αρχήν θεωρεί ότι το κείμενο επιδέχεται κατά λέξη ερμηνεία. Τα άλλα απλώς ακολουθούν.

Αύτό πού γράφετε μπορεῖ σαφῶς νά συμβῇ.
Ὅμως μπορεῖ νά συμβῇ ἐναλλακτικῶς καί τό ἑξῆς ἐξ ἴσου πιθανόν:

Διαβάζει κάποιος, ἀρχικῶς κάποιον ἐδάφιον (ἀναγκαστικῶς κατά λέξιν).
Δέν τό ἀποδέχεται (ἀντιθέτως ἀπό ὅτι γράφετε), αντιθέτως μπορεῖ καί νά μή τοῦ ἀρέσει καθόλου.... ἤ ἔστω τό εὑρίσκει ἐνδιαφέρον.
Εἰς τήν συνέχειαν ἀναζητεῖ κάποιον ἔγκυρον ἑρμηνευτήν π.χ. Π.Τρεμπέλα κ.ἄ.
Διαβάζει τήν ἑρμηνεἰαν τῶν Ἑρμηνευτῶν καί τότε κατανοεῖ καί τελικῶς ἀποδέχεται (ἤ ὄχι) τήν σωστήν ἑρμηνείαν τοῦ "κατά λέξιν" ἐδαφίου.

Βεβαἰως θἀ πῇ κάποιος,
"Ἐγώ δέν παραδέχομαι τόν Τρεμπέλα ἄλλά τόν κύριον Γιάννη καί τόν Κύριο Νῖκο...."
Τότε ἀλλάζει τό θέμα....

Ὅμως, πόσον σίγουροι δυνάμεθα νά εἴμεθα διά κάτι;
Ὁ Γαλιλαῖος (1564-1642) εἶπε ὅτι "Αἱ μή-μαθηματικαί ἰδιότητες εἶναι ἐντελῶς ὑποκειμενικαί".(Sullivan, Limitations of Science, p.130)
http://www.amazon.com/limitation-sc...=8-1&keywords=sullivan+limitations+of+science
Παρακαλῶ νά σᾶς προλάβω μή μοῦ πῆτε ὅτι αὐτά πού γράφω εἶναι ὑποκειμενικά,
τά πάντα ἐκτός τῶν μαθηματικῶν (κ.ο.κ.) εἶναι ἐν τέλει ὑποκειμενικά καί βασίζονται μεταξύ ἄλλων εἰς τήν τιμιότητα μας
καί τήν ἐμπιστοσύνην μας.
Ὅσα μή-μαθηματικά στοιχεῖα ἔχομε προέρχονται ἀπό μίαν ἀλυσίδαν π.χ. βιβλίων κτλ καί βασίζονται εἰς τήν ἐμπιστοσύνην κ.ο.κ. (Sullivan)

Ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει τὀ ἐρώτημα εἶναι,
εἰς ποῖον ἔχομε ἐμπιστοσύνην νά μᾶς ἑρμηνεύσει τό κατά λἐξιν ἐδάφιον;;;;

Εἰς τό προκείμενον ἐδάφιον,

τί ἐνδιαφέρει ποῖος ἔγραψε τήν ἀρχικήν εἴδησιν ἤ τί ἔχει γράψει είς τό παρελθόν ;
Τό σημαντικόν εἶναι: ἐάν εἶναι πραγματικόν γεγονός.

Τί ἐνδιαφέρει ποῖος ἐπέλεξε ἤ τί ἐδάφιον ὑπέρ ἤ κατά;
Τό σημαντικόν εἶναι: Πῶς ἑρμηνεύουν/ἀναλύουν οἱ βάσιμοι Ἑρμηνευταί τό κατά λέξιν ἐδάφιον.

Δράττομαι τῆς εύκαιρίας νά συγχαρῶ τόν ἄγνωστόν μου Δομέστικον,
διότι παρά τήν προφανῆ διάφορον γνώμην του, δέν διστάζει, δέν "φοβᾶται, τρόπον τινα" πιθανά ἀρνητικά σχόλια καί διαβάζει ἐλευθέρως ὅτι ἐνδιαφέρον συναντᾶ.

Ἡ πολυφωνία ἀλλά συγχρόνως καί ἡ ἀμεροληψία ἐγγυῶνται τήν πρόοδον!
 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
Ως απόφοιτος της εν λόγω θεολογικής Σχολής, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό που γράφετε απλώς δεν είναι αλήθεια, γιατί είμαι σχεδόν σίγουρος ότι την ξέρω την κυρία στην οποία αναφέρετε. Κατ'αρχάς, μολόνοτι υπάρχουν και Πρωτοψάλτης και Λαμπαδαρίος στη Σχολή, αυτοί ψάλλουν ελάχιστες ακολουθίες σε σύγκριση με αυτές που ψάλλονται από τους ιεροσπουδαστές (άνδρες και γυναίκες) της σχολής.

Εάν έτυχε κάποια μέρα να μπήκατε μέσα στο ναό της θεολογικής Σχολής στο Μπρουκλάϊν και να έψελνε αριστερά μια κυρία, αυτό δεν σημαίνει ότι η κυρία αυτή είναι λαμπαδάριος της Σχολής. Απλώς έτυχε να είναι η σειρά της να ψάλλει.

-Γαβριήλ

Απλώς έτυχε να είναι η σειρά της να ψάλλει.

Ναι, επειδή για συνεχόμενες Κυριακές το 2006 που ήμουν παρών, τύγχανε - καθώς φαίνεται - η σειρά της να ψάλλει ως πρώτος ψάλτης στο αριστερό αναλόγιόν σας, υπέθεσα (εσφαλμένως από ότι λέτε) ότι είναι ο Λαμπαδάριός σας. Με συγχωρείτε!

Να ευχαριστήσω τον κ. Κατσούλη για την παρέμβασή του, και τον αγαπητό Γεώργιο επίσης. Προσωπικά είμαι εντάξει με τις εξηγήσεις που δόθηκαν.

Απλά θεωρώ ότι η Καινή Διαθήκη από μόνη της είναι ικανή για την διευθέτηση του θέματος, πολλώ μάλιστα όταν η ΣΤ' Οικουμενική Σύνοδος πήρε αυτούσιο το χωρίο του Αποστόλου Παύλου στον 70ό Κανόνα της.

Ειπώθηκε και το "μας αρέσει ή όχι...". Το θέμα δεν είναι τι αρέσει σε μας, αλλά τι αρέσει στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και στην Παναγία Μητέρα Του.

Όσο περνάνε τα χρόνια, πράγματα που θεωρούνταν αδιαπραγμάτευτα πριν 50 (πολλώ μάλλον 100) χρόνια, τώρα θεωρούνται γραφικά (στην κυριολεξία).

Τελικά αυτό που έχει σημασία (κατά την γνώμη μου) είναι αν γινώσκουμε ἃ ἀναγινώσκουμε (στον Απόστολο), και να μην τύχει σε εμάς η ιστορία του δούλου εκείνου που γνώρισε το θέλημα του κυρίου αυτού.

φιλικά,
Παναγιώτης
 
Last edited:

freedom10

Ἑλένη Κ.
απλά, με ταπείνωση θα εκφράσει την άποψή της.
1) Ο Απόστολος Παύλος ανεφέρετο στην θέση της γυναίκας γενικώτερα, σε συναθροίσεις, στον σύζυγό της, στην κοινωνία και στην εκκλησία. Το λαλείν απευθύνεται στο ελάττωμα της γυναίκας να μιλά την ώρα της Θείας Λειτουργίας και ο επόμενος στίχος του Αποστόλου είναι σαφής και ξεκάθαρος: "Αλλ' εάν θέλωσι να μάθωσι τι, ας ερωτώσιν εν τω οίκω τους άνδρας αυτών· διότι αισχρόν είναι εις γυναίκας να λαλώσιν εν εκκλησία". Ως αντίποδας αυτού, οι γυναικείες αδελφότητες.
2) Στην απουσία ανδρός, είναι προτιμώτερο μια γυναίκα, με την βοήθεια του ιερέως, εάν δεν έχει ψαλτική κατάρτιση, να δώσουν την χαρά, έστω και σε έναν πιστό, να ευχαριστήσει τον Κύριο στον Οίκον Του και να πάρει τις ευχές των Αγίων.
3) Αδελφοί μου, αρκετοί από εσάς γνωρίζετε πως μέσα στον χώρο της Σκηνής του Μαρτυρίου, του Ιερού, σε αρκετούς ναούς (!!!! λυπηρό....), διαδραματίζονται καταστάσεις (πειράγματα, ανέκδοτα, κουτσομπολιά κ.λπ.), και μια γυναίκα στο αναλόγιο, ως γεγονός, ωχριά έμπροσθεν αυτών... ας προσέξωμε τις ώρες της Θ. Λ. όλοι, κλήρος και λαός, να δείξωμε στον Πατέρα μας τον πραγματικό λόγο που είμεθα εκεί, ας αφήσωμε στον προαύλιο χώρο τα του σώματος και της διανοίας και ας επικεντρωθούμε στην ψυχή και το πνεύμα μας...
4) Η τελευταία γενεά των ιεροψαλτών αποχωρεί σιγά - σιγά και δεν υπάρχουν αντικαταστάτες. Νέοι άνθρωποι σπάνια εμφανίζονται στα αναλόγια... αυτό πρέπει να μας ανησυχεί αδελφοί μου... και ειλικρινά με πληγώνει να ακούω πως δεν τέλεσε Θ.Λ. ένας Οίκος του Θεού, γιατί δεν υπήρχε ψάλτης...
Σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ ταπεινά συγγνώμη από τους αδελφούς που διαφωνούν με τις απόψεις μου...
Ο Θεός μαζί σας!
 
Top