Η Βυζαντινή Χορωδία του Δήμου Ηρακλείου στο 2ο Ιεροψαλτικό Συνέδριο Κρήτης

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#1
http://georgiosokris.blogspot.gr/2016/12/Psaltika6.html

[FONT=&quot]Βυζαντινή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου[/FONT]
[FONT=&quot](Διευθύνει ο κ. Εμμανουήλ Σουργιαδάκης)[/FONT]​

  1. «Ὢ τῆς πανσόφου προνοίας Θεοῦ», δοξαστικόν αίνων της Επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Τίτου, ήχος πλ. α', μέλος Εμμανουήλ Σουργιαδάκη [download mp3]
  2. «Δοῦλοι, Κύριον. Ἀλληλούια», πολυέλεος (εκλογή στίχων), ήχος δ' άγια, μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου [download mp3]
  3. «Θαυμαστὴ τοῦ Σωτήρος», ιδιόμελον κατανυκτικών εσπερινών Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ήχος α' τετράφωνος, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου [download mp3]
 
Top