Η «μπακάλικη» και η «φουρνιαραίϊκη» δοξολογία

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Σε ηχογραφημένη συνέντευξή του ο γερο-Αντώνιος Σύρκας εδώ αναφέρει το ιστορικό περί της ονομασίας της αργής δοξολογίας σε βαρύ επτάφωνο του Δανιήλ πρωτοψάλτη ώς «μπακάλικη» και αυτής του Βυζαντίου σε Πλ. Α' σαν «φουρνιαραίϊκη». Ονομάστηκαν έτσι επειδή συνειθίζονταν να ψάλλονται στη γιορτή των μπακάληδων και των φουρνιαραίων της Πόλης αντίστοιχα. :wink:
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#2
Σε ηχογραφημένη συνέντευξή του ο γερο-Αντώνιος Σύρκας εδώ αναφέρει το ιστορικό περί της ονομασίας της αργής δοξολογίας σε βαρύ επτάφωνο του Δανιήλ πρωτοψάλτη ώς «μπακάλικη» και αυτής του Βυζαντίου σε Πλ. Α' σαν «φουρνιαραίϊκη». Ονομάστηκαν έτσι επειδή συνειθίζονταν να ψάλλονται στη γιορτή των μπακάληδων και των φουρνιαραίων της Πόλης αντίστοιχα. :wink:

Μπακάληδες και φουρναραίοι κ εδώ υπάρχουν...

δ
 

Lampadarios

Καλαφάτης Θανάσης
#3
Σε ηχογραφημένη συνέντευξή του ο γερο-Αντώνιος Σύρκας εδώ αναφέρει το ιστορικό περί της ονομασίας της αργής δοξολογίας σε βαρύ επτάφωνο του Δανιήλ πρωτοψάλτη ώς «μπακάλικη» και αυτής του Βυζαντίου σε Πλ. Α' σαν «φουρνιαραίϊκη». Ονομάστηκαν έτσι επειδή συνειθίζονταν να ψάλλονται στη γιορτή των μπακάληδων και των φουρνιαραίων της Πόλης αντίστοιχα. :wink:
Μήπως ξέρει κάποιος να μας πληροφορήσει πότε ήταν αυτές οι δύο γιορτές;
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#5
Οι γουναράδες Κοζάνης εώρταζον την 20ήν Ιουλίου του Προφήτου Ηλία συσχετίζοντες την προέλευσιν της τέχνης των προς την χρησιμοποίησιν τομαριών ως ενδυμάτων παρά του Προφήτου. Και εν Κων/πόλει και αλλαχού διά την μηλωτήν του κατά περιγραφήν του Προφήτου εν τη Παλαιά Διαθήκη. Την αυτήν ημέραν εώρταζον και οι αρτοποιοί διά το πυρ του συναξαρίου του Προφήτου και οι μυλωθροί διά την κυριαρχίαν του προφήτου επί των μετεωρολογικών. Οι ποιμένες, οι υπό τα ωργανωμένα τσελνικάτα τελούντες, εώρταζον κατ' έτος μετά πάσης μεγαλοπρεπείας το 15Αύγουστον και επί διήμερον συνήθως, 15ην και 16ην του μηνός, προστάτιδα αγίαν θεωρούντες την Παναγίαν. Οι κρεοπώλαι την 8ην Νοεμβρίου του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Και η συντεχνία των ραπτών Κρήτης είχε προστάτην Άγιον τον Αρχάγγελον Μιχαήλ. Η συντεχνία των εν Κων/λει επαιτών είχε πάτρωνα άγιον τον Ιωάννην Ελεήμονα (12ην Νοεμβρίου). Οι ναυτικοί (και καπεταναίοι) τον Άγιον Νικόλαον (6ην Δεκεμβρ.). Και οι υποδηματοποιοί Κρήτης, οι καταφυγόντες εις Ζάκυνθον ως πρόσφυγες, προστάτην είχον τον Άγιον Νικόλαον. Και οι παντοπώλαι πολλαχού. Ενώ οι παντοπώλαι Κων/λεως εώρταζον την 4ην Δεκεμβρίου διά την μνήμην του νεομάρτυρος Σεραφείμ Επισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου Ευρυτανίας λόγω προελεύσεως των πρώτων παντοπωλών Κων/λεως εκ Καρπενησίου. Οι υφαντάδες Κοζάνης εώρταζον την 12ην Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνος εις το εξωκκλήσιον του Αγίου Αθανασίου ότε ενώπιον της ολομελείας των ομοτέχνων εξεκαθαρίζοντο και οι ετήσιοι λογαριασμοί του εσναφίου.

Ἀπὸ Μιχαήλ Α. Καλινδέρης, Αι Συντεχνίαι και η Εκκλησία επί Τουρκοκρατίας,
Εκκλησιαστικαί Εκδόσεις Εθνικής Εκατονπεντηκονταετηρίδος. Εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1973.


Στὴν Μυριόβιβλο ἐδῶ.
 
Top