Ηχογραφήσεις Θρασυβούλου Στανίτσα

dpapagia

Δημήτρης Παπαγιαννούλης
#21
Καλησπέρα.

Ξεκίνησα να ενημερώνω το υπόμνημα του Άρχοντα, που έφτιαξε ο αγαπητός Γιάννης Μπουλμπουτζής. Ό,τι ήταν να βρω, το έχω βρει, και υπάρχει είτε εδώ, είτε στο πρώτο μήνυμα. Ζητάω την κατανόησή σας που τα αταξινόμητα αρχεία είναι λίθοι, πλίνθοι, κέραμοι ατάκτως ερριμμένα :eek:. Είναι όλα συγκεντρωμένα, και μετά θα τα τακτοποιήσω καλύτερα, όπου θα ψάξω τι υπάρχει διπλό και τρίδιπλο.

Επίσης, λόγω μεγάλου όγκου του μηνύματος*, μεταφέρω εδώ ένα τμήμα του υπομνήματος, και μετά βλέπουμε τι θα γίνει.

* Μου βγήκε μήνυμα ότι οι χαρακτήρες του (πρώτου) μηνύματος υπερβαίνουν το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων (50000).

Υπόμνημα (ηχογραφήσεις χορωδίας Θρ. Στανίτσα):
___________

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

-Ανοιξαντάρια Γεωργίου Ραιδεστινού, μάλλον από ηχογράφηση Εσπερινού στην Παναγία του Πέραν
-Στίχοι από το "Μακάριος ανήρ" του Εμμανουήλ Πρωτοψάλτου
-"Την παγκόσμιον δόξαν", Ήχ. α' (αφιέρωση στον κ. Παναγιώτη Τζανάκο) (ΑΠΤ)
-Ο Ν' Ψαλμός - Πεντηκοστάρια Μ. Τεσσαρακοστής: ανέβηκε εδώ κι εδώ.
-Πολυέλεοι "Δούλοι Κύριον", Π. Πελοποννησίου, Ήχ. πλ. α' και "Λόγον αγαθόν" Γεωργίου του Κρητός, Ήχ. βαρύς
-Πολυέλεος "Επί τον ποταμόν", Γ. Γέμελου, Ήχ. πλ. β' (συμψάλλουν ο Στανίτσας με το Γέμελο)
-Τα 11 Εωθινά Δοξαστικά
-Δοξολογία, Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχ. α' (από πανήγυρη του Ι.Ν.Αγ.Δημητρίου Αμπελοκήπων. Συμψάλλει ο Δημοσθένης Παϊκόπουλος και ο Θεόδωρος Βασιλικός)
-"Τον δεσπότην και αρχιερέα", Ήχ. βαρύς
-"Του δείπνου σου του μυστικού", Ήχ. γ'
-Δύναμις, Θρασυβούλου Στανίτσα, Ήχ. δ' φθορικός
-Λειτουργικά Θ. Λειτουργίας Μ. Βασιλείου (όλα), ηχογράφηση στην Κωνσταντινούπολη περί το 1960
-Λειτουργικά, Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Ήχ. α' (ουσακ)
-"Άξιον εστίν", Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Ήχ. α'
-Λειτουργικά, Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Ήχ. πλ. β'
-'Αξιον εστίν, Οκτάηχον
-Κοινωνικόν "Εις πάσαν την γην", Ήχ. πλ. δ'
-Ω του παραδόξου θαύματος (1969)
-Δοξαστικόν Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης ''Ο των ανάκτων άναξ", Ήχ. πλ. δ'
-Δοξαστικόν Αγ. Ευφημίας
-Δοξαστικόν Αγ. Γεωργίου "Ανέτειλλεν το έαρ", Ήχ. πλ. δ'
-Δοξαστικόν "Ανέβη Ο Ιησούς", Ήχ. πλ.α'
-"Κύριε εκέκραξα... Πεντηκοστήν εορτάζομεν"
-Εσπέρια της Πεντηκοστής
-Καταβασίες και Θ' Ωδή Θεοφανείων
-"Άγιος Άγιος". Ήχ. α' (μάλλον 1967) και, από την ίδια ομάδα ηχογραφήσεων,
-"Πάσα πνοή... Ερχόμενος ο Κυριος", Ήχ. α'
-"Εξέδυσάν με", Κ. Πρίγγου, Ήχ. πλ. β': ανέβηκε από τον Πατριαρχικό Ναό (1959) εδώ κι εδώ (το δεύτερο), και από άλλη ηχογράφηση εδώ.
-Δοξαστικό "Ουκ έστιν η βασιλεία του Θεού", Ε' Κυριακής των Νηστειών, Ήχ. α'
-Καταβασίαι "Τω Σωτήρι Θεώ", Κυριακής του Τυφλού, Ήχ. πλ. α' (ΑΒΛ)
-Δοξαστικό "Τις λαλήσει", Κυριακής του Τυφλού, Ήχ. πλ. δ' (ΑΒΛ)
-Δοξαστικό "Των Αγίων Πατέρων", Ήχ. πλ. δ': ανέβηκε εδώ μια εκτέλεση του 1959, καθώς και άλλες αδιάτακτες χρονικά εδώ κι εδώ.
-Καλοφωνικός Ειρμός "Έφριξε γη", Παναγιώτου Χαλάτζογλου, Ήχ. πλ. α': ανέβηκε εδώ (CMKON) κι εδώ (ΑΒΛ).
-Χερουβικό - Αναφορά ήχος πλάγιος του δευτέρου (περίπου 1960) (ΑΚΛ)
-Κράτημα ήχος πρώτος
-Αναστάσιμοι ύμνοι
-Δύναμις Σίμου Αβαγιανού
-Χερουβικό ήχος πλάγιος του τετάρτου
-Τρισάγιο - Δύναμις ήχος σαμπάχ, Λειτουργικά ήχοι βαρύς επτάφωνος και πλάγιος του τετάρτου, Άξιον εστί ήχος λέγετος (Ιωάννη Παλάση) (ΑΛΓ)
-Χερουβικό ήχος βαρύς διατονικός (ημιτελές)
-Σε υμνούμεν Χατζηαθανασίου ήχος φρύγιος
-Χερουβικό ήχος άγια
-Την γαρ σην μήτραν αρχαίο μέλος
-Χερουβικό ήχος άγια - Κοινωνικό Σταυρού
-Αγαπήσω σε (ημιτελές)
-Δοξαστικό αίνων Κυριακής Απόκρεω
-Αργές καταβασίες "Στίβει θαλάσσης" (ΑΠΤ)
-Ιδιόμελο αγιασμού Θεοφανείων
-Χαίρετε λαοί
-Κοινωνικά των Κυριακών. Επίσης, από τον κ. Λιναρδάκη.
-Νεκρώσιμη ακολουθία (με Δημήτρη Μαγούρη)
-Συλλογές Χαιρετισμών της Θεοτόκου: δεύτερη και τρίτη (η πρώτη αποδείχτηκε διπλή)
-Εν τη βροντώση
-Διάφορα, προερχόμενα από κασσέτες (torrents): 1) Προεόρτια Κοιμήσεως, Παρακλητικός Κανόνας, Μαρία Μπερεκέτου, Αποστολολικό Ανάγνωσμα και Χερουβικό, 2) Δεύτερη κασσέτα, 3) Τρίτη κασσέτα και 4) Τέταρτη κασσέτα (δυστυχώς, δεν δίνεται κάπου άμεσα το περιεχόμενο των 3 κασσετών)
-Δοξαστικό εσπερινού Αγίου Κωνσταντίνου
-Δοξαστικό αίνων Κυριακής Τυρινής
-Αργές καταβασίες Ανάστασης
-Από δίσκους 45 στροφών
-Και νυν Θεοφανείων
-Συλλογή ύμνων Κοιμήσεως της Θεοτόκου
-Κυριακή του Τυφλού
-Χερουβικό ήχος τρίτος
-Μαθήματα στον Αθανάσιο Παϊβανά
-Την ωραιότητα
-Πολυέλεος εις Μάρτυρας ήχος τέταρτος
-Χερουβικά
-Αργά Χερουβικά εκ Κιβωτού Π. Ιεροθέου
-Τρεις εκπομπές π. Χρήστου Κυριακόπουλου (ένα απόσπασμα εδώ)
-Διάφορα: Σε υμνούμεν - Άξιον εστίν ήχος τρίτος, αίνοι ήχος πλ. α', Εωθινό Θ'
-Επιλογές μελών: πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος
-Στανίτσας-Μαυρόπουλος Α', Στανίτσας-Μαυρόπουλος Β'
-Στανίτσας-Πετρίδης Α', Στανίτσας-Πετρίδης Β'
-Διάφορα
-Δοξαστικό αίνων Αποστόλου Λουκά
-Διάφορα


-Δοξαστικό αίνων Κυριακής του Θωμά
-Δοξαστικό αίνων Κυριακής Δ' Νηστειών
-Τριαδικά
-Χαλινούς
-Δοξαστικό Ε' Κυριακής των Νηστειών
-Δοξαστικά αίνων Κυριακής της Απόκρεω
-Της μετανοίας - Τα πλήθη
-Δοξαστικό αίνων Κυριακής του Ασώτου


ΧΟΡΩΔΙΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ
-Από το Ιωβηλαίο του Κωνσταντίνου Πρίγγου ανέβηκαν τα "Όσοι εις Χριστόν", Ήχ. α' και "Εκάθισεν Αδάμ" (τελευταίο συνημμένο).
-Μάλλον 2-4-1963 στην Γαλλική Αίθουσα UNION FRANCAISE: μέρος α', μέρος β', μέρος γ', μέρος δ', μέρος ε'
-Συναυλία στο Hilton Αθηνών, 17-4-1970: το μεγαλύτερο μέρος ανέβηκε εδώ (ΑΛΠ), ενώ τα λίγα κομμάτια που έλλειπαν, συμπληρώθηκαν εδώ (ΑΒΛ)
-Συναυλία μάλλον στο Ρεξ 9-6-1972 (ΑΛΠ)
-Από τον δίσκο που εξέδωσε το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας το 1974 για τον Πέτρο Μπερεκέτη ανέβηκε το ''Θεοτόκε Παρθένε", Ήχ. α', το "Τις Θεός μέγας", Ήχ. βαρύς και κάποια άλλα επιλεγμένα μέλη.
-Πρόβα χορωδίας για την εκδήλωση-αφιέρωμα στον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη
-Συναυλία στο Βέλγιο (Βρυξέλλες, Αμβέρσα, Λιέγη) 1977
-"Εποίησε κράτος", Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχ. α', Ειρμός του Αποδείπνου του Σαββάτου του Λαζάρου, από δίσκο-αφιέρωμα στον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας.
-"Η υπεράρχιος θεότης", Δοξαστικό του Πολυελέου "Δούλοι Κύριον", Ήχ. πλ. α', από δίσκο-αφιέρωμα στον Πέτρο Πελοποννήσιο του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας.
-Συναυλία στον Πύργο Ηλείας
 
Last edited:

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#22
Καλησπέρα. ...
Ξεκίνησα να ενημερώνω το υπόμνημα του Άρχοντα, που έφτιαξε ο αγαπητός Γιάννης Μπουλμπουτζής. ... Τα συγκεντρώνω όλα εδώ, και μετά θα τα τακτοποιήσω καλύτερα.
Επίσης, λόγω μεγάλου όγκου του μηνύματος*, μεταφέρω εδώ ένα τμήμα του υπομνήματος, και μετά βλέπουμε τι θα γίνει.
* Μου βγήκε μήνυμα ότι οι χαρακτήρες του (πρώτου) μηνύματος υπερβαίνουν το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων (50000). ...
Πολλές ευχαριστίες! Η δημιουργία, ενημέρωση κ βελτιστοποίηση του Υπομνήματος (αλλά κ του αρχείου ηχογρ.) του Στανίτσα είναι απ'τις σημαντικότερες προσφορές στο φόρουμ. Εύγε κ στους δύο συντελεστές!

Λόγω του όγκου κ της ιδιαιτερότητας του υλικού, θα μπορούσε ίσως το Υπόμνημα να "σπάσει" σε περισσότερα από ένα μνμ. με τη συνέχειά του να έπεται αμέσως μετά (αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό). Πχ. 1ο μνμ: χρονολογημένες ηχογρ., 2ο μνμ.: Αδιάτακτες χρονολογικά ηχογρ. κ.ο.κ.
Προς διευκόλυνση, θα μπορούσαν επίσης να δημιουργηθούν περισσότερες υποενότητες βάσει σημαντικών χρονολογιών της ιεροψαλτικής του σταδιοδρομίας (πχ ως Λαμπαδάριος, ως Πρωτοψάλτης, μετά την απέλασή του, δεκαετία '60, '70 κλπ) ή βάσει θεματικών ενοτήτων για τις (εντελώς) αχρονολόγητες ή εκτός ακολουθίας ηχογρ. (πχ εσπερινός, όρθρος, λειτουργία, δοξαστ., μνήμες αγίων κλπ).
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#23
Ευχαριστώ κι εγώ με τη σειρά μου τον εκ νέου πονήσαντα, διότι πραγματικά δεν είχα το κουράγιο να ξανακάνω τη δουλειά αυτή, να ενημερώσω δηλαδή ό,τι προστέθηκε έπειτα από αυτά του υπομνήματος. Εύγε!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#24
Πολλές ευχαριστίες! Η δημιουργία, ενημέρωση κ βελτιστοποίηση του Υπομνήματος (αλλά κ του αρχείου ηχογρ.) του Στανίτσα είναι απ'τις σημαντικότερες προσφορές στο φόρουμ. Εύγε κ στους δύο συντελεστές!

Λόγω του όγκου κ της ιδιαιτερότητας του υλικού, θα μπορούσε ίσως το Υπόμνημα να "σπάσει" σε περισσότερα από ένα μνμ. με τη συνέχειά του να έπεται αμέσως μετά (αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό). Πχ. 1ο μνμ: χρονολογημένες ηχογρ., 2ο μνμ.: Αδιάτακτες χρονολογικά ηχογρ. κ.ο.κ.
Προς διευκόλυνση, θα μπορούσαν επίσης να δημιουργηθούν περισσότερες υποενότητες βάσει σημαντικών χρονολογιών της ιεροψαλτικής του σταδιοδρομίας (πχ ως Λαμπαδάριος, ως Πρωτοψάλτης, μετά την απέλασή του, δεκαετία '60, '70 κλπ) ή βάσει θεματικών ενοτήτων για τις (εντελώς) αχρονολόγητες ή εκτός ακολουθίας ηχογρ. (πχ εσπερινός, όρθρος, λειτουργία, δοξαστ., μνήμες αγίων κλπ).
Πρόταση:
Αὐτό μπορεῖ νά γίνει ἄν ἀνοιχθεῖ (ἐξ ἀρχῆς) νέο θέμα «Κατάλογος ηχογραφήσεων Θρασυβούλου Στανίτσα» (τό ὁποῖο μποροῦμε νά κάνουμε Υπόμνημα) καί μέ ἀντιγραφή νά δημιουργηθοῦν νέα μηνύματα, μικρότερα (γιά νά μποροῦν νά ἐνημερώνονται) καί ἀναλυτικότερα.

Καλή δύναμη στόν Δημήτρη Παπαγιαννούλη!
Συγχαρητήρια καί πάλι στόν Γιάννη καί τόν Δημήτρη!!!


 

dpapagia

Δημήτρης Παπαγιαννούλης
#25
Πολλές ευχαριστίες! Η δημιουργία, ενημέρωση κ βελτιστοποίηση του Υπομνήματος (αλλά κ του αρχείου ηχογρ.) του Στανίτσα είναι απ'τις σημαντικότερες προσφορές στο φόρουμ. Εύγε κ στους δύο συντελεστές!

Λόγω του όγκου κ της ιδιαιτερότητας του υλικού, θα μπορούσε ίσως το Υπόμνημα να "σπάσει" σε περισσότερα από ένα μνμ. με τη συνέχειά του να έπεται αμέσως μετά (αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό). Πχ. 1ο μνμ: χρονολογημένες ηχογρ., 2ο μνμ.: Αδιάτακτες χρονολογικά ηχογρ. κ.ο.κ.
Προς διευκόλυνση, θα μπορούσαν επίσης να δημιουργηθούν περισσότερες υποενότητες βάσει σημαντικών χρονολογιών της ιεροψαλτικής του σταδιοδρομίας (πχ ως Λαμπαδάριος, ως Πρωτοψάλτης, μετά την απέλασή του, δεκαετία '60, '70 κλπ) ή βάσει θεματικών ενοτήτων για τις (εντελώς) αχρονολόγητες ή εκτός ακολουθίας ηχογρ. (πχ εσπερινός, όρθρος, λειτουργία, δοξαστ., μνήμες αγίων κλπ).
Καλησπέρα.

Εν πρώτοις σας ευχαριστώ όλους τους Ψαλτολόγους για τη στήριξή σας.
Επιπλέον, μόλις έφτιαξα καινούριο θέμα, στο οποίο είναι καταχωρημένες όλες (θέλω να πιστεύω :)) οι ηχογραφήσεις του Άρχοντα Πρωτοψάλτη τ. Μ. τ. Χ. Ε. Θρασύβουλου Στανίτσα που υπάρχουν στο Ψαλτολόγιο.
Υπάρχουν και δύο παραπομπές, οι οποίες βρίσκονται μέσα στο Ψ, αλλά η κύρια πηγή τους προέρχεται εκτός του Ψ. Η μία προέρχεται από την ιστοσελίδα του κ. Παϊβανά, κι η άλλη από την ιστοσελίδα του κ. Μιχαλάκη.
Προς το παρόν, είναι λίγο άτακτη η κατάταξη, αλλά εντός των ημερών θα τακτοποιηθούν, θα ψαχτούν για τυχόν διπλές ηχογραφήσεις (αν τυχόν βρείτε και εσείς, που θα βρείτε - είμαι βέβαιος γι' αυτό :rolleyes:, παρακαλώ ενημερώστε με μέσω Π. Μ. και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις). Το θέμα αυτό θα διατηρείται κλειδωμένο, για να είναι εύκολη η έρευνα των ηχογραφήσεων για όποιον ενδιαφέρεται.
 
Last edited:

dpapagia

Δημήτρης Παπαγιαννούλης
#26
Καλημέρα!

Η ενημέρωση του Υπομνήματος των ηχογραφήσεων του Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασύβουλου Στανίτσα ολοκληρώθηκε. Η γενικότερή του δομή είναι αυτή που είχε όταν το έφτιαξε ο Γιάννης Μπουλμπουτζής (ο οποίος παρεμπιπτόντως έχει γενέθλια σήμερα - Γιάννη, πολύχρονος, να τα εκατοστήσεις), έκανα όμως κάποιες τροποποιήσεις.
Στο πρώτο μήνυμα περιλαμβάνονται όλες οι ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την ώρα ακολουθίας, για τις οποίες είναι γνωστή τουλάχιστον η χρονολογία, ή έστω, είναι γνωστή αλλά υπάρχει μία μικρή επιφύλαξη.
Στο δεύτερο μήνυμα υπάρχουν οι ηχογραφήσεις από ακολουθίες, είτε άγνωστης χρονολογίας, είτε με έναν προσδιορισμό αυτής (π.χ. δεκαετία 1960). Κατ' εξαίρεσην, έχουν μπει οι συλλογές Κυριακάτικων ύμνων, οι οποίες είναι κατανεμημένες με βάση τον ήχο τους.
Στο τρίτο μήνυμα υπάρχουν οι ηχογραφήσεις οι οποίες προέρχονται από ύμνους οι οποίοι εψάλλησαν εκτός εκκλησίας/ακολουθίας. Αυτοί εψάλλησαν για εκπαιδευτικούς κυρίως λόγους. Στο ίδιο μήνυμα περιλαμβάνονται οι συνεντεύξεις που δόθηκαν, και δύο video.
Στο τέταρτο μήνυμα έχουν τοποθετηθεί είτε μεμονωμένα μέλη, είτε συλλογές/συρραφές από αυτά. Στο τέλος του μηνύματος υπάρχουν διάφορα μέλη τα οποία δεν έχουν κάποιον κοινό παρονομαστή, και, όπου ήταν εφικτό, έγραψα (ή παρέπεμψα προς) τα περιεχόμενά τους. Εδώ θα ήθελα να πω ότι κάποιες παραπομπές διπλοϋπάρχουν. Ενδεικτικά, στα Τρισάγια και στα Χερουβικά, έχω τοποθετήσει δύο φορές το σύνδεσμο ο οποίος στέλνει στο ίδιο μήνυμα (καλό είναι να το δείτε για να το καταλάβετε). Οι αντίστοιχες ετικέτες γράφουν "Τρισάγιο - Δύναμις (πρωτοψάλτης στον Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου Αμπελοκήπων)" και "Χερουβικό ήχος πρώτος (πρωτοψάλτης στον Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου Αμπελοκήπων)". Ο λόγος είναι η εύκολη και άμεση πρόσβαση στο μήνυμα, τόσο μέσω των Τρισαγίων-Δυνάμεων, όσο μέσ' από τα Χερουβικά.
Στο τελευταίο μήνυμα έχουν μπει οι ηχογραφήσεις της χορωδίας του μακαριστού Άρχοντα - πρώτα οι χρονολογημένες, κι έπειτα οι αχρονολόγητες.
Εννοείται ότι στο εξής, το Υπόμνημα θα ενημερώνεται με την πρώτη ευκαιρία για ο,τιδήποτε προστίθεται. Για οποιαδήποτε υπόδειξη, διόρθωση, ή γενικότερα για κάθε σχόλιο που θέλετε να κάνετε, να το κάνετε στο παρόν θέμα, ή μέσω Προσωπικού Μηνύματος σε εμένα ή κάποιον άλλο συντονιστή της παρούσας ενότητας. Το θέμα του Υπομνήματος θα παραμένει κλειδωμένο για να είναι εύκολη η πρόσβαση στα ήδη αναρτημένα αρχεία.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#27
Εννοείται ότι στο εξής, το Υπόμνημα θα ενημερώνεται με την πρώτη ευκαιρία για ο,τιδήποτε προστίθεται. Για οποιαδήποτε υπόδειξη, διόρθωση, ή γενικότερα για κάθε σχόλιο που θέλετε να κάνετε, να το κάνετε στο παρόν θέμα, ή μέσω Προσωπικού Μηνύματος σε εμένα ή κάποιον άλλο συντονιστή της παρούσας ενότητας. Το θέμα του Υπομνήματος θα παραμένει κλειδωμένο για να είναι εύκολη η πρόσβαση στα ήδη αναρτημένα αρχεία.
Μέχρι προχθές βλέπω ἐνημέρωνες!
Μά τί ἔχεις φτιάξει!
Ἄπειρες εὐχαριστίες καί θερμότατες εὐχές!!!


 

dpapagia

Δημήτρης Παπαγιαννούλης
#28
Κάποιο μέλος μου ζήτησε να ξεχωρίζω τις καινούριες αναρτήσεις του Στανίτσα στο Υπόμνημα, σημειώνοντάς τις με κόκκινο χρώμα, και διατηρώντας τις έτσι για λίγο καιρό. Δέχτηκα να το δοκιμάσουμε πιλοτικά. Σήμερα, που έκανα την απενεργοποίηση της κόκκινης γραμματοσειράς, με ταλαιπώρησε η διαδικασία. Έτσι, αντί γι' αυτό, έφτιαξα ένα καινούριο μήνυμα στο οποίο θα καταχωρούνται οι καινούριες αναρτήσεις, όπου και θα μένουν για περίπου 10-15 μέρες. Δίπλα τους γράφεται η ημερομηνία ανάρτησης.
Μόλις παρέλθουν οι μέρες, θα καταχωρούνται κανονικά εκεί που πρέπει, και το τελευταίο μήνυμα θα παραμένει λευκό.
 
Top