Ηχογράφηση στον Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς (Αχρονολόγητη)

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Κατά καιρούς ανέβηκε το μεγαλύτερο μέρος της ηχογράφησης αυτής από τον Χάρη Συμεωνίδη. Συγκεκριμένα, ανέβηκαν τα Απολυτίκια και τα Δοξαστικά της Μ. Τεσσαρακοστής, τα Λειτουργικά της Θ. Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου, τα Θεοτοκία των Αποστίχων και τα Λειτουργικά του Χατζηαθανασίου σε ήχο α'. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο να τα ανεβάσω κατευθείαν απ' τα καρούλια του Πετρίδη, χωρίς επεξεργασία, αφού ο ήχος είναι πεντακάθαρος. Χρονολογία δεν γνωρίζω. Όσοι πιστοί, κατεβάστε και απολαύστε τα!!!
 
Last edited:

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Κατόπιν παρακλήσεως του Δημήτρη Ζαγκανά ανεβάζω και τα περιεχόμενα της ηχογράφησης.

1. Πρόλογος
2. Απολυτίκιον "Την άχραντον εικόνα σου", Ήχ. β'
3. Δοξαστικόν "Μωσής τω καιρώ της εγκρατείας", Ήχ. πλ. β'
4. Απολυτίκιον "Ορθοδοξίας ο φωστήρ", Ήχ. πλ. δ'
5. Δοξαστικόν "Τοις εν σκότει αμαρτημάτων", Ήχ. πλ. β'
6. Απολυτίκιον "Σώσον Κύριε τον λαόν Σου", Ήχ. α'
7. Δοξαστικόν "Την υψηλόφρονα γνώμην", Ήχ. πλ. δ'
8. Απολυτίκιον "Ταις των δακρύων σου ροαίς", Ήχ. πλ. δ'
9. Δοξαστικόν "Δεύτε εργασώμεθα", Ήχ. α'
10. Απολυτίκιον "Εν σοι μήτερ ακριβώς", Ήχ. πλ. δ'
11. Δοξαστικόν "Ουκ έστιν η βασιλεία του Θεού", Ήχ. πλ. β'
12. Απολυτίκιον "Την κοινήν Ανάστασιν", Ήχ. α'
13. Απολυτίκιον "Συνταφέντες Σοι", Ήχ. δ'
14. Δοξαστικόν "Προ εξ ημερών του Πάσχα", Ήχ. πλ. β'
15. "Ελέησόν με... Σήμερον η χάρις", Ήχ. πλ. β'
16. Λειτουργικά Θ. Λειτουργίας Μ. Βασιλείου
17. "Ιδού πεπλήρωται", Θεοτοκίο Αποστίχων, Ήχ. α'
18. "Ω θαύματος καινού", Θεοτοκίο Αποστίχων, Ήχ. β'
19. "Ασπόρως εκ Θείου Πνεύματος", Θεοτοκίο Αποστίχων, Ήχ. γ'
20. "Νεύσον παρακλήσεσι", Θεοτοκίο Αποστίχων, Ήχ. δ'
21. "Ναός και πύλη υπάρχεις", Θεοτοκίο Αποστίχων, Ήχ. πλ. α'
22. "Ο Ποιητής και Λυτρωτής μου", Θεοτοκίο Αποστίχων, Ήχ. πλ. β'
23. "Υπό την σην Δέσποινα", Θεοτοκίο Αποστίχων, Ήχ. βαρύς
24. "Ανύμφευτε Παρθένε", Θεοτοκίο Αποστίχων, Ήχ. πλ. δ'
25. Λειτουργικά Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Ήχ. α'
26. "Άξιον εστίν", Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Ήχ. α'
27. "Άξιον εστίν", Πατριαρχικόν, Ήχ. πλ. α'
28. "Άξιον εστίν", Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Ήχ. α'
29. "Κύριε εκέκραξα" - Εσπέρια της Πεντηκοστής - Δοξαστικόν "Βασιλεύ Ουράνιε"
30. Επίλογος
 
Top