Εὐχὴ ἀρτοκλασίας

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#21
Δεν ξέρω εάν γίνεται ακόμη σήμερα, αλλά η παρόμοια παράδοση υπήρχε και στο Αγ. Όρος. Βλ. απόσπασμα από το χφ. τυπικό της Μονής Κωνσταμονίτου.
Ὅλες αὐτὲς οἱ ἀναφορὲς ἀπηχοῦν τὸ κεφ. μστ' τοῦ ΤΑΣ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#22
Τὴν εὐχὴ δὲν συναντῶ σὲ Ἁγιασματάρια πρὸ τοῦ 1844 . Ἡ διατύπωσή της εἶναι νεωτερίζουσα. Ἐνῶ ἀπευθύνεται στὸν Πατέρα, ἡ ἐκφώνηση ἀπευθύνεται στὸν Υἱό. Πρέπει νὰ εἶναι τὸ πολὺ ιη' αἰ.
Ὄχι στό Ἁγιασματάριον τοῦ 1844 πού ἔδειξα. Στό Εὐχολόγιον Σιμωνόπετρας ναί. Εἶναι τυπογραφικό σφάλμα προφανῶς. Ἔπρεπε νά τυπώσουν «... σὺν τῷ μονογενεῖ σου Υἱῷ, τῷ παναγίῳ...».

Σώζονται πολλές αρχαιότητες ευχές όπου υπάρχουν παρόμοιες ασάφειες. Π.χ. από την τέτοια οπτική με προβληματίζει η οπισθάμβωνος ευχή. Αλλά ίσως έχω λάθος;
Ὄχι, μή σέ προβληματίζει. Δέν ὑπάρχει ἀσάφεια. Πρός τόν Πατέρα εἶναι, μέ ἐκφώνηση καί στά τρία Πρόσωπα τῆς ἁγίας Τριάδος.
 
Top