Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον, Μανουὴλ λαμπαδαρίου τοῦ Χρυσάφη

Stathis

Ευστάθιος Μεντζάς
#2
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον
Κοινωνικόν τῆς Τρίτης καὶ εἰς μνήμας μαρτύρων.
Μελοποιηθὲν παρὰ Μανουὴλ λαμπαδαρίου τοῦ Χρυσάφη (ιε' αἰ.), ἦχος πλ α'.
Ψάλλουν οἱ "Τρίκκης Μελωδοί"

Υπέροχο!
Υπάρχει μήπως το κείμενο καπου;
Ευχαριστώ
 
Top