[Ερώτηση] Εύρεση χρονολογίας από Χριστού με Ινδικτιώνα

#1
Δεν ήξερα που να αναρτήσω την παρούσα ερώτηση.
Υπάρχει κάποια μέθοδος για να βρίσκω την χρονολογία από Χριστού, όταν έχω μήνα και Ινδικτιών;
 
#3
Ευχαριστώ πολύ.
Γράφει: "Εκκλησιαστικά έγινε δεκτή το 327 με αρχή την 24η Σεπτεμβρίου. Είναι λοιπόν η Ινδικτιών περίοδος 15 ετών, χρησιμοποιούμενη για τη χρονολόγηση εγγράφων ή και γεγονότων. Μετά τη συμπλήρωση αυτού του χρονικού διαστήματος άρχιζε νέα Ινδικτιών και προσδιοριζόταν το έτος αναφοράς (πρώτο, δεύτερο κ.ο.κ. – κάτι ανάλογο με το σύστημα των Ολυμπιάδων)".
Άρα από Σεπτέμβρη του 327 έως τον Αύγουστο του 328 ινδικτιών α΄
από Σεπτέμβρη του 328 έως τον Αύγουστο του 329 ινδικτιών β΄
από Σεπτέμβρη του 328 έως τον Αύγουστο του 330 ινδικτιών γ΄ κ.ο.κ.
μετά τον Αύγουστο του 342 που τελείωνε ο ιε΄ ινδικτιών άρχιζε πάλι ο α΄
Επομένως μόνο με μήνα και ινδικτιών δεν βρίσκεις ακριβή ημερομηνία. Πρέπει να ξέρεις δηλαδή και άλλα στοιχεία (συνήθως στις επιστολές το καταλαβαίνεις από την περίοδο που ζούσε ο συντάκτης τους).
Πιστεύω να το κατάλαβα σωστά
 

dimitris

Παλαιό Μέλος
#4
Δεν ήξερα που να αναρτήσω την παρούσα ερώτηση.
Υπάρχει κάποια μέθοδος για να βρίσκω την χρονολογία από Χριστού, όταν έχω μήνα και Ινδικτιών;
Γράφει ὁ Κλήμης:
Ἐγεννήθη δέ ὁ Κύριος ἡμῶν τῶ ὀγδώο καί εἰκοστῶ ἔτει, ὅτε πρῶτον ἐκέλευσεν ἀπογραφάς γενέσθαι ἐπί Αὐγούστου...

οὐ μόνον τό ἔτος ἀλλά καί τήν ἡμέραν προστιθέντες, ἥν φασίν ἔτους κη` Αὐγούστου ἐν Πέμπτη Παχών καί εἰκάδι.
Κλήμεντος Στρωματεῖς Α' κεφ. ΧΧΙΙ 20-40.
(Παχών = Μήνας Μάιος).


Δηλ. ἄν τό μεταφράζω καλά ὁ Κύριός μας γεννήθηκε 20 Μαίου καί ὄχι 25 Δεκεμβρίου.

Ὑπάρχουν καί ἄλλες ἀπόψεις π.χ. http://www.symbole.gr/bible/hermbi/740-christms

Ἔχω περισσότερη ἐμπιστοσύνη στίς ἀπόψεις τοῦ Κλήμεντος γιατί εἶναι πιό παλιός καί ἐρευνητής.

Παραλληλίζοντας τά συγγράμματα τοῦ Κλήμεντος καί τήν σημερινή ἱστορία ὑπάρχει διαφορά 4 χρόνων ἄν θυμᾶμαι καλά.
 
#5
Καλά τα λες Δημήτρη, αλλά νομίζω ότι το ερώτημα του Νικολάου είναι το αν μπορούμε με γνωστά δύο στοιχεία (Ινδ. και μήνα, πχ Ινδ.. ια'- Απρίλιος ) να συμπεράνουμε ότι βρισκόμαστε σε συγκεκριμένη χρονολογία, πχ στο 1932.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
Ἔχω περισσότερη ἐμπιστοσύνη στίς ἀπόψεις τοῦ Κλήμεντος γιατί εἶναι πιό παλιός καί ἐρευνητής.
Ἀπό ποῦ εἶναι ἄποψη τοῦ Κλήμεντος; Γράφει: «εἰσὶ δὲ οἱ περιεργότερον τῇ γενέσει τοῦ σωτῆρος ἡμῶν οὐ μόνον τὸ ἔτος, ἀλλὰ καὶ τὴν ἡμέραν προστιθέντες, ἥν φασιν ἔτους κηʹ Αὐγούστου ἐν πέμπτῃ Παχὼν καὶ εἰκάδι» καί παρακάτω γράφει: «ναὶ μήν τινες αὐτῶν φασι Φαρμουθὶ γεγενῆσθαι κδʹ ἢ κεʹ». Δέν εἶναι ἀπόψεις δικές του καί δέν φαίνεται νά τίς υἱοθετεῖ.
Ἐπίσης ὁ αἰγυπτιακός μῆνας Παχών στό αἰγυπτιακό ἡμερολόγιο ἐκείνη τήν ἐποχή ἀντιστοιχοῦσε στόν Μάρτιο σύμφωνα μέ τό ἰουλιανό ἡμερολόγιο. [Αἰγυπτιακοί μῆνες: Θώθ, Φαῶφι, Ἁθύρ, Χοίακ, Τῦβι, Μεχείρ, Φαμενώθ, Φαρμοῦθι, Παχών, Παῦνι, Ἐπείφ, Μεσορή.]

Ἐπί τοῦ θέματος, σαφῶς δέν βρίσκουμε χρονολογία μέ τήν ἰνδικτιῶνα καί τόν μῆνα. Ὑπάρχει τέτοιο ἔγγραφο πού μνημονεύει μόνον ἰνδικτιῶνα καί μῆνα;

Γραμματική:
ἡ ἰνδικτιών, τῆς ἰνδικτιῶνος, τὴν ἰνδικτιῶνα

ἡ ἴνδικτος, τῆς ἰνδίκτου

ἡ ἐπινέμησις, τῆς ἐπινεμήσεως (πού συναντᾶμε σέ ἄλλα ἔγγραφα)
 
#7

Γραμματική:
ἡ ἰνδικτιών, τῆς ἰνδικτιῶνος, τὴν ἰνδικτιῶνα
Ευχαριστώ για την διόρθωση.

Ἐπί τοῦ θέματος, σαφῶς δέν βρίσκουμε χρονολογία μέ τήν ἰνδικτιῶνα καί τόν μῆνα. Ὑπάρχει τέτοιο ἔγγραφο πού μνημονεύει μόνον ἰνδικτιῶνα καί μῆνα;
Ναι αρκετά. Ανεβάζω ένα δείγμα από επιστολή του Πατριάρχου Ιερεμίου του Β΄(τρεις θητείες 1572-1579, 1580-1584 και 1587-1595). Αν μετρώ σωστά αντιστοιχεί με το 1582. Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι ειδικοί γράφουν πως αυτή η επιστολή εστάλη το 1583. Επομένως ή δεν μετρώ σωστά ή το ορθόν είναι "Ινδικτιώνος ΙΑ΄".
 

Attachments

Last edited:
#9
Λάθος. 1572 ΙΕ΄ (ἀκριβής διαίρεση), 1573 Α΄ κοκ...​
Τότε αυτό
είναι λάθος;
Δεν γίνεται να είναι και τα δύο σωστά, δηλαδή
Φεβρουάριος 1583 -->Ινδικτίωνος Ι΄
Νοέμβριος 1583 --> Ινδικτίωνος ΙΒ΄
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#10

Συγγνώμη, πού δέν ἔγραψα πρίν ὅτι ὁ Νοέμβριος τοῦ 1583 ἀνήκει στήν ΙΒ΄ ἐπειδή τόν Σεπτέμβριο ἀρχίζει τό 1584.
Σ᾿ ἕνα ἔτος στούς 4 τελευταίους μῆνες (Σεπ - Δεκ) προσθέτουμε +1 στήν Ἰνδικτιῶνα.

 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#11
... το ορθόν είναι "Ινδικτιώνος ΙΑ΄".
Ἔχεις δίκιο.

Η Ι΄ Ινδικτιώνα αρχίζει τον Σεπτέμβριο του 1581.
Σωστό.

Κι αὐτό σωστό:

... ὁ Νοέμβριος τοῦ 1583 ἀνήκει στήν ΙΒ΄ ἐπειδή τόν Σεπτέμβριο ἀρχίζει τό 1584.
Σ᾿ ἕνα ἔτος στούς 4 τελευταίους μῆνες (Σεπ - Δεκ) προσθέτουμε +1 στήν Ἰνδικτιῶνα.
Τελικά πολύ μπέρδεμα...


 
#13
Καλημέρα σας, δεν νομίζω η ινδικτιώνα να ξεκινάει από το 327 καθώς από έγγραφο που έχω υπ'όψιν μου [ιε' ινδικτιώνα έτους 6660 από κτίσεως κόσμου, δηλαδή 6660-5509=1151 έτος Χριστού ή 6660-5508=1152 έτους Χριστού -και τα 2 αποδεκτά καθώς δεν γνωρίζουμε ημέρα] οι ινδικτιόνες Σεπτέμβριος 1150-Αύγουστος 1151=ε' Σεπτέμβριος 1151-Αύγουστος 1152=στ' και Σεπτέμβριος 1152-Αύγουστος 1153=ζ' δεν αντιστοιχούν. Κανονικά θα έπρεπε το Σεπτέμβριος 1151-Αύγουστος 1152 να αντιστοιχεί με την ιε'. Σωστά;
 
Top