Εωθινό Α΄ Ώρας Κυριακής Παραλύτου

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Αν και το θέμα δεν είναι τόσο πρακτικό, αλλά μπορεί να απασχολήσει ψάλλοντες σε μοναστήρια, αναφέρω εδώ ένα λάθος το οποίο θεωρώ ότι υπάρχει στα έντυπα Πεντηκοστάρια στο Εωθινόν Δοξαστικό της Λιτής.
Την Κυριακή του Παραλύτου αναγιγνώσκεται το Ε΄ εωθινό Ευαγγέλιο.
Συνεπώς στην Λιτή - στο τέλος της Α΄ ώρας - θα πρέπει να ψαλλεί το Ε΄ εωθινόν και όχι το Γ΄ το οποίο θεωρώ ότι λανθασμένα σημειώνεται στο Πεντηκοστάριο.
Άλλωστε η λογική της σειράς που ακολουθούμε με τα Εωθινά μέχρι την Πεντηκοστή είναι να "μήν ακουστεί" η Ανάληψη στα Εωθινά Ευαγγέλια. Άρα βρίσκω λογικό το Εωθινό Δοξαστικό να ακολουθήσει το Εωθινό Ευαγγέλιο.

Υ.Γ.
Μου κάνει εντύπωση η διαφορετική σειρά που έχει το Τ.Α.Σ. στα Εωθινά Ευαγγέλια.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ἡ διαφορά πού ἔχει τό ΤΑΣ στά ἑωθινά εὐαγγέλια εἶναι μόνο στίς Κυριακές Μυροφόρων καί Παραλύτου, πού ὁρίζεται τό Γ΄ καί τό Δ΄ ἑωθινά εὐαγγέλια ἀντίστοιχα, ἐνῶ λέμε τά Δ΄ καί Ε΄. Τῶν Μυροφόρων ἐπειδή τό δοξαστικό εἶναι τό Β΄ ἑωθινόν δέν λέγεται ἄλλο στήν α΄ ὥρα, ἐνῶ τοῦ Παραλύτου θέτει τό Γ΄ ὡς ἑπόμενο τοῦ Β΄ τῆς προηγούμενης Κυριακῆς; Τί νά πῶ; Ὄντως θά ἔπρεπε τό Δ΄ σύμφωνα μέ τό ΤΑΣ ἤ τό Ε΄ σύμφωνα μέ τό Πεντηκοστάριο καί τό Εὐαγγελιάριον. Πάντως τό ΤΑΣ δέν ἀναφέρει καί σχετικά γιά τήν α΄ ὥρα.
Οἱ ἄλλες Κυριακές ἀκολουθοῦν τή γνωστή σειρά, ἤτοι Ζ΄, Η΄ καί Ι΄.

ΥΓ. Ὄντως τό Γ΄ εἶναι τοῦ ὄρθρου τῆς Ἀναλήψεως, ἐνῶ τό ΣΤ΄ τῆς λειτουργίας. Πρβλ. καί 432 ἀπάντηση Φουντούλη στό τέλος, ὅπου μέ τό Θ΄ καί ΙΑ΄ στίς λειτουργίες τοῦ Θωμᾶ καί τοῦ Σαββάτου πρό τῆς Πεντηκοστῆς συμπληρώνονται ὅλα τά ἑωθινά γιά τήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου, εἴτε στούς ὄρθρους εἴτε στίς λειτουργίες.

 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Συνεπώς στην Λιτή - στο τέλος της Α΄ ώρας - θα πρέπει να ψαλλεί το Ε΄ εωθινόν και όχι το Γ΄ το οποίο θεωρώ ότι λανθασμένα σημειώνεται στο Πεντηκοστάριο.


Αὐτὸ ἐπισημαίνουν καὶ τὰ τυπικὰ Διονυσίου σ. 517 καὶ Ρήγα σ. 852.
 
Top