Ευλογητάρια Αργά υπό Ιωάσαφ Διονυσιάτη (†1866), Ήχος πλ. α'

Top