Ευαγγέλιο του Όρθρου

Hristakis

Παμπάλαιο φθορικό μέλος
Κάραλης Κωνσταντίνος;2653 said:
Θα ήθελα να ενημερωθώ σε ποιό σημείο του όρθρου πρέπει να λέγεται το Εωθινό Ευαγγέλιο. Πριν ή μετά τους Κανόνες.
Ερωτώ για τον εξής λόγο.
Τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος με νεώτερη εγκύκλιο του Μακαριωτάτου Χριστοδούλου ορίζουν ότι πρέπει να λέγεται αμέσως μετά τους Αναβαθμούς.
Το Τυπικόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου ορίζει να λέγεται όπως παλιά, δηλαδή μετά τις Καταβασίες.
Το Τυπικόν του Γ.Βιολάκη αναφέρει ότι και του Πατριαρχείου.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία!
Καλώς όρισες.Φυσικά και πρέπει να λέγεται πριν τους κανόνες....
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Στον Ναό όπου ψάλλω λέγονται κανονικά ήτοι πρό των κανόνων. Αυτή είναι και η ακριβής παλαιά τάξη.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Το θέμα είναι πότε ξεκινά η μετάθεσή του μετά την η' ωδή και πρό της θ' ωδής. Αυτό γίνεται επισήμως από την πρώτη έκδοση του ΤΜΕ υπό Κωνσταντίνου 1836
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Το θέμα είναι πότε ξεκινά η μετάθεσή του μετά την η' ωδή και πρό της θ' ωδής. Αυτό γίνεται επισήμως από την πρώτη έκδοση του ΤΜΕ υπό Κωνσταντίνου 1838
Ἀκριβῶς. Ὁ Κωνσταντῖνος Βυζάντιος (1777 – 30 Ἰουνίου 1862), Πρωτοψάλτης τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, δέν δημιουργεῖ τήν τάξη, ἁπλῶς τήν καταγράφει, ὅπως αὐτή δέχτηκε κάποια ἐξέλιξη καί τροποποιήσεις, βάσει τῶν εἰδικῶν ἀναγκῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.Συγχαρητήρια γιά τό παλαιό σας αὐτό θέμα. Κάποια στοιχεῖα συγκεντρώσαμε ἐδῶ, ἀπό τήν μετέπειτα ἐξέλιξη τῶν συζητήσεων στό Ψαλτολόγιον.


 

Rethymno force 33

Active member
Το Ιεροδιακονικόν της Σίμωνος Πέτρας αναφέρει πως ο διάκονος συμμετέχει στον όρθρο μόνο όταν ψάλλεται μεγάλη δοξολογία και συγκεκριμένα γράφει πως ξεκινάει να λέει τις αιτήσεις από τα προκαταρκτικά του Ευαγγελίου του όρθρου. Εάν ο άγιος δεν έχει Ευαγγέλιο στον όρθρο, αλλά ψάλλεται μεγάλη δοξολογία ο διάκονος από ποιο σημείο του όρθρου θα αρχίσει να απαγγέλει αιτήσεις; Θα ήθελα να μάθω την αγιορείτικη πράξη, αν κάποιος την γνωρίζει.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
῾Ο διάκονος λαμβάνει μέρος ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ ὄρθρου ἀνεξαρτήτως μεγάλης δοξολογίας

(τυπικὰ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 197, Μήλι τοῦ ἔτους 1992 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 868, χφφ. Σινὰ 973 εὐχολόγιο τοῦ ἔτους 1153 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 2 σ. 88, Paris. gr. 385 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 207v, Π. Τρεμπέλα Μικρὸν Εὐχολόγιον ἔκδ. β’ 1998 τ. 2 σσ. 214, 226, ΤΑΣ κεφ. λ’, Ἰ. Φουντούλη Μοναχικὸς ὄρθρος 1972 σ. 30).
 

Rethymno force 33

Active member
῾Ο διάκονος λαμβάνει μέρος ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ ὄρθρου ἀνεξαρτήτως μεγάλης δοξολογίας

(τυπικὰ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 197, Μήλι τοῦ ἔτους 1992 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 868, χφφ. Σινὰ 973 εὐχολόγιο τοῦ ἔτους 1153 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 2 σ. 88, Paris. gr. 385 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 207v, Π. Τρεμπέλα Μικρὸν Εὐχολόγιον ἔκδ. β’ 1998 τ. 2 σσ. 214, 226, ΤΑΣ κεφ. λ’, Ἰ. Φουντούλη Μοναχικὸς ὄρθρος 1972 σ. 30).
Σωστά, αλλά θα ήθελα να μάθω και την αγιορείτικη πράξη.Αν αναφέρεται π.χ. σε κάποιο αγιορείτικο τυπικό.
 
Top