Εσπερινός και Όρθρος Χριστουγέννων

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει κανένα στοιχεῖο πού νά προσδιορίζει ἔτος σέ ἀκολουθία δεσποτικῆς ἑορτῆς, ἐκτός ἄν τό διασώζει ὁ ἠχογραφήσας.
Στήν προκειμένη ἠχογράφηση ὁ ἑσπερινός μᾶς δείχνει ὅτι τελεῖται σέ ἑσπέρα Σαββάτου ἤ Κυριακῆς, λόγω τῆς ψαλμωδίας τῶν ἀποστίχων.
Ἄν καί ὁ ὄρθρος εἶναι ἀπό τήν ἴδια χρονιά, πρόκειται γιά Χριστούγεννα πού συνέπεσαν σέ ἡμέρα Κυριακή ἤ Δευτέρα κατά τά χρόνια πρωτοψαλτίας τοῦ Ἄρχοντα στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Ἀμπελοκήπων.

 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Κι αὐτές οἱ χρονιές ἦταν:
1967 Δευτέρα
1972 Δευτέρα
1977 Κυριακή
1978 Δευτέρα​
 
Last edited:
Top