Εσπερινός Τριών Ιεραρχών 2021 Ερώτηση

Καλογιάννης Νέστορας

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπ
#1
Το τυπικό των Διπτύχων 2021 στον Εσπερινό της Εορτής των
Τριών Ιεραρχών ορίζει ως Και νυν.. των Κεκραγαρίων, μετά το Δοξαστικό (το οποίο είναι σε ήχο πλ.β) το "Ο βασιλεύς των Ουρανών" σε ήχο πλ. δ
δια την απόδοση του ήχου.
Είναι ορθή η σημείωση ;;μιας και το Μηναίο στην Ακολουθία ως Και νυν Κεκραγαρίων έχει το "Τις μη Μακαρίσε '' σε ήχο πλ. β;;
 
#2
Το τυπικό των Διπτύχων 2021 στον Εσπερινό της Εορτής των
Τριών Ιεραρχών ορίζει ως Και νυν.. των Κεκραγαρίων, μετά το Δοξαστικό (το οποίο είναι σε ήχο πλ.β) το "Ο βασιλεύς των Ουρανών" σε ήχο πλ. δ
δια την απόδοση του ήχου.
Είναι ορθή η σημείωση ;;μιας και το Μηναίο στην Ακολουθία ως Και νυν Κεκραγαρίων έχει το "Τις μη Μακαρίσε '' σε ήχο πλ. β;;
Ναι είναι ορθή διότι το Σάββατο αποδίδεται ο ήχος της εβδομάδος. Νομίζω πως κάπου πρέπει να υπάρχει εκτεταμένη συζήτηση γι΄αυτό το θέμα αλλά ας μιλήσουν οι ειδικότεροι....
 
Top