[Ερώτηση] με στίχο στον ειρμό του β' κανόνος

Τὸ τοῦ Διονυσίου, ὅτι διὰ τὸ ἔχειν τὸ τέλος τοῦ ἰδιομέλου [Σήμερον ὁ Χριστὸς ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται] τὸ Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, ἀρχόμεθα τῆς δοξολογίας ἀπὸ τὸ Ὑμνοῦμεν σε (Τινὲς δέ, ὅ καὶ κρεῖττον, ποιοῦσιν οὕτως· ἵσταται ὁ ἀριστερὸς χορός, ὁ ψάλλων τὸ Σήμερον μέχρι τοῦ Ἀκαταπαύστως βοῶμεν, καὶ ἄρχεται ὁ ἕτερος τῆς δοξολογίας εὐθὺς τοῦ Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ).

Τυπικὸν συνοπτικὸν τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος μεθ' ἑτέρων γραφῶν κατὰ τὸ χφ ἀρ. 26 (22) τῆς Μονῆς Κωνσταμονίτου, τὸ συνοπτικὸν Τυπικὸν τῆς Μονῆς Δοχειαρίου, τὸ συνοπτικὸν Τυπικὸν τῆς Μονῆς Ἰβήρων, καὶ χφ Ναθαναὴλ ἱερομονάχου. χφ. [ἄν. ἀρ.] τοῦ ἔτους 1841, ἐν D III, σ. 584 (καί ἐν Εὐαγγελίας Χ. Σπυράκου, Οἱ χοροί τῶν ψαλτῶν κατά τήν βυζαντινή παράδοση, Ἀθήνα 2008, σ. 375).
με στίχο στον ειρμό του β' κανόνος! σχόλια;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἀπό τό (ἄσχετο) θέμα πού φαίνεται στήν παράθεση μου ἀπό τόν Γεώργιο στό #1 καί ἀπό τήν σελ. 584 τοῦ DIII (τήν ἐπισυνάπτω καί ἐδῶ) διάβασε στό κάτω μέρος ὅτι κατά Τό τοῦ Διονυσίου, στούς κανόνες τῆς 26ης Δεκεμβρίου, λέγοντες καί τόν εἱρμόν τοῦ β΄ κανόνος μετά στίχου.
Καί ἐπειδή τοῦ φάνηκε παράξενο, μέ ὅσα γνωρίζουμε, ρωτώντας ζήτησε σχόλια.

Πάντως τό Τυπικόν Ι. Μ. Διονυσίου (1909) γιά τίς 25 Δεκεμβρίου γράφει: ψάλλονται δέ καί οἱ εἰρμοί τοῦ β΄ κανόνος ἄστιχοι.
 

Attachments

  • D III 584.pdf
    76.6 KB · Views: 8

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
δηλαδή πριν από αυτό;
Στούς 16 τελευταίους στίχους καί οἱ εἱρμοί μέ τά τροπάρια, προηγουμένων ὄλων τῶν στίχων μετά τῶν ἐφυμνίων τῶν ᾠδῶν.
ἀπό https://analogion.com/forum/index.php?threads/Στιχολογία-των-εννέα-ωδών-και-κανόνες.1707/page-3

Ἄρα τό ΤΔ 1909 χρησιμοποιεῖ πάλι 12 στίχους, ἀλλά διπλασιάζει τούς εἱρμούς καί τῶν δύο κανόνων ἄστιχους (στήν προκειμένη περίπτωση). Δῆθεν διατηρεῖ τό εἰς 16, ἀλλ᾿ ὄχι ὅπως στήν ἀρχαία τάξη ;)
 
Top