[Ερώτηση] Τίνος μουσικά κείμενα ψάλλει η Μητρόπολη Αθηνών για την ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου;

#1
[Σημείωμα συντονιστή (π.Μ.)] Μεταφορά μηνυμάτων από εδώ.

Τίνος μουσικά κείμενα ψάλλει η μητρόπολη Αθηνών για τον Ακάθιστο ύμνο;
 
Last edited by a moderator:
#3
Καλησπέρα! Ελπίζω να είστε όλοι καλά! Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Τίνος μουσικά κείμενα ψάλλει η Μητρόπολη Αθηνών για την ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου; Για τον κανόνα συγκεκριμένα.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων
 
#4
Καλησπέρα . Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Απλά παρατηρώ κάποιες διαφορές με τα κείμενα του Ιωάννη Πρωτοψάλτου. Η μητρόπολη ψάλλει ιδιαίτερα το 3ο τροπάριο (Αδάμ επανόρθωσης) και το 5ο (Αγνείας Θησαυρισμα) της Α' ωδής
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Η μητρόπολη ψάλλει ιδιαίτερα το 3ο τροπάριο (Αδάμ επανόρθωσης) και το 5ο (Αγνείας Θησαυρισμα) της Α' ωδής
Για τον κανόνα συγκεκριμένα.
...τοῦ Νικολάου Ἀλ. Χρυσοχοΐδου ἐπί τῇ βάσει τῶν τοῦ Πέτρου Πρωτοψάλτου τοῦ Βυζαντίου, Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος καί Ἰωάννου Πρωτοψάλτου τοῦ Νεοχωρίτου ὁμοίων, ἰδιαιτέρας καταβληθείσης προσοχῆς ὅπως ἀποδίδεται ὅσον οἷον τε πιστότερον ἡ στίξις καί ἡ ἔννοια τοῦ κειμένου καί ὁ ὀρθός τῶν λέξεων τονισμός χωρίς ὅμως καί νά παραβλάπτηται ἡ ἀρχαία κλασική τοῦ ὡραιοτάτου τούτου Κανόνος μουσική γραμμή, οὓτινος ποιητής τυγχάνει Ἰωσήφ ὁ Ὑμνογράφος.

αδαμ.jpg

αγνείας.jpg
 
#6
...τοῦ Νικολάου Ἀλ. Χρυσοχοΐδου ἐπί τῇ βάσει τῶν τοῦ Πέτρου Πρωτοψάλτου τοῦ Βυζαντίου, Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος καί Ἰωάννου Πρωτοψάλτου τοῦ Νεοχωρίτου ὁμοίων, ἰδιαιτέρας καταβληθείσης προσοχῆς ὅπως ἀποδίδεται ὅσον οἷον τε πιστότερον ἡ στίξις καί ἡ ἔννοια τοῦ κειμένου καί ὁ ὀρθός τῶν λέξεων τονισμός χωρίς ὅμως καί νά παραβλάπτηται ἡ ἀρχαία κλασική τοῦ ὡραιοτάτου τούτου Κανόνος μουσική γραμμή, οὓτινος ποιητής τυγχάνει Ἰωσήφ ὁ Ὑμνογράφος.

View attachment 111852

View attachment 111853
Ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε πάντα καλά!! Που μπορώ να βρω ολόκληρο τον κανόνα σε μουσικά κείμενα;
 

petrosgrc

Γαλάνης Πέτρος
#9
...τοῦ Νικολάου Ἀλ. Χρυσοχοΐδου ἐπί τῇ βάσει τῶν τοῦ Πέτρου Πρωτοψάλτου τοῦ Βυζαντίου, Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος καί Ἰωάννου Πρωτοψάλτου τοῦ Νεοχωρίτου ὁμοίων, ἰδιαιτέρας καταβληθείσης προσοχῆς ὅπως ἀποδίδεται ὅσον οἷον τε πιστότερον ἡ στίξις καί ἡ ἔννοια τοῦ κειμένου καί ὁ ὀρθός τῶν λέξεων τονισμός χωρίς ὅμως καί νά παραβλάπτηται ἡ ἀρχαία κλασική τοῦ ὡραιοτάτου τούτου Κανόνος μουσική γραμμή, οὓτινος ποιητής τυγχάνει Ἰωσήφ ὁ Ὑμνογράφος.

View attachment 111852

View attachment 111853
Οι δύο αυτοί στόχοι είναι αντιφατικοί και δεν γίνεται να συνυπάρχουν· ή θα σεβαστείς το μέτρο των τροπαρίων ή θα το καταστρέψεις ασχολούμενος με τη γραμματική σύνταξη και τον γραμματικό τονισμό.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#11
Συγγνώμη που ενοχλώ πάλι . Τις δύο φωτογραφίες με τα τροπάρια που μου επισυνάψατε που τα βρήκατε ; Ήταν σε κάποιο ηλεκτρονικό αρχείο;
Παρακαλῶ. Δέν μπορῶ νά ἀπαντήσω. Γι᾿ αὐτό εἶπα « Ἄν κάποιος/α γνωρίζει, ἄς πεῖ».
 
Top