Ερρίκος: άγιος; εορτάζει;

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#2
O Ερρίκος ο Β΄, αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ήταν όντως ευσεβής και πιστός άνθρωπος και ιδιαιτέρως φιλομόναχος. Πολλά περιστατικά από τη βιογραφία του το επιβεβαιώνουν. Ωστόσο, δεν είμαι βέβαιος εάν μπορεί να τιμηθεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία, δεδομένου ότι εκείνος έπεισε τον πάπα Βενέδικτο τον Η΄ να προσθέσει το φιλιόκβε στο Σύμβολο της Πίστεως. Αφετέρου η αγιοκατάταξή του έγινε το 1145, ήτοι αρκετά χρόνια μετά το σχίσμα.
Τώρα για τους Ορθοδόξους Ερρίκους, υπάρχει ένας Γάλλος ασκητής στα τέλη του Θ' αιώνα, ο οποίος τιμάται 24 Ιουνίου. Περισσότερα περί αυτού στο επόμενο επεισόδιο. :)
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Θά ἀναμένουμε τό επόμενο επεισόδιο. :)
Βλέπεις στό συνημμένο ἀφενός ὅτι προέρχεται ἀπό τήν Ὀρθόδοξη ( ; ) ΘΗΕ καί ἀφετέρου ὅτι ἀναφέρεται ἔτος ἁγιοκατάταξης τό 1046 (πρό σχίσματος) :unsure:
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#4
Θά ἀναμένουμε τό επόμενο επεισόδιο. :)
Βλέπεις στό συνημμένο ἀφενός ὅτι προέρχεται ἀπό τήν Ὀρθόδοξη ( ; ) ΘΗΕ καί ἀφετέρου ὅτι ἀναφέρεται ἔτος ἁγιοκατάταξης τό 1046 (πρό σχίσματος) :unsure:
Η αγιοκατάταξη έγινε από τον Πάπα Ευγένιο τον Γ' στις 14/3/1145. Στη σχετική με τον Ερρίκο βιβλιογραφία υπάρχουν πηγές που αλλάζουν το έτος σε 1147,1146 κλπ.
Ο 'Οσιος Ερρίκος της Ωξέρ κοιμήθηκε το 881, εισήλθε στη μονή της Ωξέρ σε πολύ νεαρή ηλικία, έγραψε το βίο του μεγάλου Ιεράρχη Αγ. Γερμανού της Ωξέρ, μια συλλογή κηρυγμάτων και έργα με σταχυολογήματα από κλασσικούς συγγραφείς. Υπάρχει βιογραφία του στη λατινική στο Acta Sanctorum.
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#5
Tὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ: Acta Sanctorum Iunii, Tomus Quartus, Antverpiae 1707, σ. 829-832. Στὰ λατινικὰ βεβαίως. Ὁ βίος του μπορεῖ νὰ βρεθεῖ στὰ ἀγγλικὰ μὲ λίγο ψάξιμο. Ἄν βρῶ χρόνο θὰ ἀνεβάσω κάτι.
 

Attachments

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#6
Παραθέτω μιὰ σύντομη βιογραφία του στὰ ἀγγλικά μὲ πληροφορίες από τὸ ἄρθρο τῆς Amy Bosworth, Re-Creating a Patron for the Ninth Century: Geography, Sainthood, and Heiric of Auxerre's Miracula Sancti Germani, Journal of Medieval Religious Cultures 41/2 (2015), σ. 95-96.

Συμπεριέλαβα καὶ μιὰ μεταφραστικὴ απόπειρα βασισμένη στὸ Google Translate μὲ δικές μου προσθῆκες.
 

Attachments

Top