Επιδράσεις του Ειρμολογικού μέλους του 17ου αιώνα στο νέο στιχηραρικό είδος μελοποιίας

#1
Κυριάκος Τζουραμάνης / Kyriakos Tzouramanis
Επιδράσεις του ειρμολογικού μέλους του 17ου αιώνα στο νέο στιχηραρικό είδος μελοποιίας του 18ου αιώνα μέσα από την έρευνα των ψαλτικών θέσεων / The influence of the Heirmologic chant of the 17th century on the new sticheraric kind of composition of the 18th century, through research in chanting formulas
 

Attachments

Top