Επεξεργασία υπογραφής

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
[Ὅσοι/ὅσες ἐπιθυμεῖτε ἤ χρειάζεται νά διορθώσετε]
Στό ἀνανεωμένο Ψ
Ἀπό τήν ἐπάνω μπάρα ὅπου τό ὄνομά μας, πατᾶτε ἐκεῖ...
Καί μετά ἐκεῖ πού λέει: signature
Δεῖτε εἰκόνες... καί ἐνεργήσατε... (δέν μπορῶ νά περιγράψω ἀλλιῶς)

signature01.jpg

signature02.jpg
 
Back
Top