Εορτοδρόμιον Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου

#1
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/f/c/a/metadata-06-0000083.tkl

Εξαιρετικό βιβλίο με ερμηνείες στους κανόνες των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών.
Ένα από τα στοιχεία που παραθέτει ο σοφός αυτός πατέρας που δεν ήξερα και μου έκανε εντύπωση είναι για τη σημασία της ακροστιχίδας στους κανόνες.
Κάθε κανόνας που έχει ακροστιχίδα είναι πιο τεχνικός από αυτόν που δεν έχει, γιατί το κάθε τροπάριο του κανόνα πρέπει να αρχίζει με το γράμμα που αντιστοιχεί στη σειρά στην ακροστιχίδα. Παράδειγμα από την ακροστιχίδα του πεζού κανόνος των Χριστουγέννων του οσίου Κοσμά του Μελωδού:
"Χριστός βροτωθείς ην όπερ Θεός μένη"
Ωδή Α΄: "Χριστός γεννάται..."
τροπάριο: "Ρεύσαντα εκ παραβάσεως..."
τροπάριο: "Ιδών ο Κτίστης..."
τροπάριο: "Σοφία λόγος και δύναμις..."
Ωδή Γ΄: "Τω προ των αιώνων..."
τροπάριο: "Ο της επιπνοίας..."
τροπάριο: "Σύμμορφος πηλίνης..."
τροπάριο: "Βηθλεέμ ευφραίνου..."
Ωδή Δ΄: "Ράβδος εκ της ρίζης..."
τροπάριο: "Ον πάλαι προείπεν Ιακώβ..."
τροπάριο: "Του Μάντεως πάλαι Βαλαάμ..."
τροπάριο: "Ως πόκω γαστρί παρθενική..."
Ωδή Ε΄: "Θεός ων ειρήνης..."
τροπάριο: "Εν δούλοις του Καίσαρος..."
τροπάριο: "Ιδού η Παρθένος..."
Ωδή ΣΤ: "Σπλάγχνων Ιωνάν..."
και λοιπά.
Φυσικά από Ανέμη.
 
Top