[Ερώτηση] Εκτέλεση Λειτουργικών προσαρμόζοντας στο ίσον του ιερέα

#1
Γνωρίζω πως αυτό δεν είναι το σωστό αλλά έχω την εξής ερώτηση που αφορά την εκτέλεση των λειτουργικών της θεία λειτουργίας. Πώς προσαρμόζουμε την εκτέλεση των λειτουργικών (σε όλους τους ήχους) στο ίσο που εκφωνεί ο ιερέας το οποίο μπορεί να είναι τυχαίο; Θεωρούμε ότι δεν ακολουθεί το ίσο που δίνεται από τον πρωτοψάλτη.
 
#2
Τα αρχαία σε κλιτόν είναι "εν σοφία" τα ενδεδειγμένα.
Άλλωστε, η λειτουργία ανήκει στον ιερέα (ευχέτης) και όχι στις απαντήσεις των ευχών από τον αντικαταστάτη του λαού "ιεροψάλτη" (Κύριε ελέησον κ.τ.λ.).
Στον ψάλτη ανήκουν το Χερουβικό, το Άξιον εστίν και το κοινωνικό σε διαφόρους ήχους (μην σου πω ότι και αυτά είναι παραδεδομένα σε συγκεκριμένους ήχους).

Τώρα εάν είσαι ζηλωτής των "έντεχνων" λειτουργικών, βάλε την βάση του ιερέα σε έναν από τους ακραίους φθόγγους του τετραχόρδου του ήχου που θέλεις να πεις.
Εάν όμως ο ιερεύς αλλάζει την βάση τακτικά, η γνώμη μου είναι και πάλι το "κλιτόν". Το ποίμνιο δεν θα κουραστεί, ο παπάς δεν θα δυσανασχετήσει και τέλος δεν θα σπάσουν τα νεύρα σου και θα μπορέσεις να προσευχηθείς και συ.
 
#3
Πολύ καλά ευχαριστώ! Αυτό ισχύει για όλους τους ήχους? Π.χ. ο πλ δ έχει χαμηλό τετράχορδο το ΝΗ-ΓΑ
 
#4
Πολύ καλά ευχαριστώ! Αυτό ισχύει για όλους τους ήχους? Π.χ. ο πλ δ έχει χαμηλό τετράχορδο το ΝΗ-ΓΑ
Έχει και το Γα - Ζω' , σαν να λες κατά τριφωνία. Αλλά εάν τα λειτουργικά έχουν άνω Νη, (δηλαδή στο ύψος του άνω Γα) ή θα "τσιρίξεις" ή θα τα προσπεράσεις. Και αφού κουραστείς θα καταλάβεις την αξία των παραδοσιακών εις το "κλιτόν".
 
Top