Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση ΟΜ.Σ.Ι.Ε

#1
ΟΜΟCΠΟΝΔΙΑ CΥΛΛΟΓΩΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟC
-OM.C.I.E-
Σοφοκλέους 5 . Τ.Θ 3386 / 102 10 Αθήνα
Τηλ: 210-32.43.244. Fax: 210-32.43.244
ΠΡΟΣ: Τους αξιότιμους Πρόεδρους και Μέλη των ΔΣ των Συλλόγων Ιεροψαλτών.
ΘΕΜΑ: Eκλογοαπολογιστική Συνέλευση
ΚΟΙΝ: Στους Ψάλτες και Φίλους της ΒΜ απανταχού της Ορθοδοξίας
Αγαπητοί Συνάδελφοι.
Εν όψει της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης της ΟΜ.Σ.Ι.Ε, ο τόπος και ο χρόνος της οποίας θα καθορισθεί από το ΔΣ την 1/6/2012 (πιθανή ημερομηνία 22 και 23 Ιουνίου) και της εκλογής του νέου ΔΣ της ΟΜΣΙΕ, επικοινωνώ μαζί σας και γραπτώς, μεταφέροντάς σας μερικές σκέψεις και απόψεις για ένα νέο ξεκίνημα, με την πίστη ότι απηχούν την γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ψαλτών της Χώρας.
Όλοι μας γνωρ ίζουμε καλά ότι, η κατάσταση, λειτουργία και δράση όλων σχεδόν των Ιεροψαλτικών Συλλόγων της Επικράτειας είναι δραματική και απογοητευτική, σε σύγκριση με τις πραγματικές δυνατότητές μας.
Επίσης γνωρίζουμε ότι όλοι μας έχουμε μερίδιο ευθύνης, αλλά κυρίως τα ΔΣ των οργάνων και ειδικότερα οι Πρόεδροι και οι Γ. Γραμματείς, που δεν μπόρεσαν να κάνουν με την δράση των, ελκυστική και τιμητική την συμμετοχή των ψαλτών στα όργανα.
Το γνωστό αποτέλεσμα της εκπτωτικής πορείας των συλλογικών οργάνων, θα ήταν θεραπεύσιμο αν οφείλετο μόνο στην αδράνεια των προσώπων.
Πιστεύω ακράδαντα όπως και όλοι οι ψάλτες στην Χώρα ότι, τα αίτια εστιάζονται κυρίως στην έλλειψη αυτοπροσδιορισμού τόσο των ψαλτών ως Μουσικών όσο και της Μουσικής που υπηρετούμε ως τέχνη, μέσα στο σύνολο του εκκλησιαστικού, του πολιτισμικού και του κοινωνικού χώρου.
Στα πλαίσια του προβληματισμού αυτού, ως Πρόεδρος του απερχόμενου ΔΣ της ΟΜΣΙΕ και εξ ονόματος της συνόλου τάξης μας, προσπάθησα να εδραιώσω στην συνείδηση της διοικούσας Εκκλησίας, ότι τα αντιπροσωπευτικά όργανα των Ψαλτών, εκτός της συνδικαλιστικής υπόστασης, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό οργάνωσης και δράσης με οραματική στόχευση του εκκλησιαστικού χώρου, τόσο σε πολιτισμικό και καλλιτεχνικό όσο και σε θεολογικό επίπεδο.
Οι προτάσεις, οι προσπάθειες και οι δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή που θα συζητηθούν αναλυτικά στην προσεχή συνέλευσή μας, έτυχαν ουσιαστικής αποδοχής από την προϊσταμένη αρχή και θα αποτελέσουν σημαντική παρακαταθήκη για τα επόμενα ΔΣ.
Για πρώτη φορά στην ιστορία της η ΟΜΣΙΕ, έθεσε οραματικές, ουσιαστικές, ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις, που απασχόλησαν θετικά την ηγεσία της εκκλησίας, καρπός των οποίων ήταν η άμεσες ενέργειες υλοποίησης του σχεδίου, κατάδειξης και ανάδειξης της σπουδαίας μουσικής μας παράδοσης και την μετατροπή του ρόλου του Ψάλτη από ευκαιριακή ενασχόληση και πάρεργο σε επαγγελματικό, καλλιτεχνικό και θεολογικό προορισμό ταλαντούχων νέων της πατρίδας μας.
1) Μουσικό Κολέγιο (καλλιτεχνικής κυρίως κατεύθυνσης Βυζ & Παραδ/κής Μουσ/κής)
2) Μητροπολιτικές Μουσικές Σχολές Βυζ & Παραδ/κής Μουσ/κής, συνδεδεμένες με το Κολέγιο.
3) Ενοριακές προπαρασκευαστικές Σχολές Βυζ & Παραδ/κής Μουσ/κής σε συνεργασία με τα τοπικά ιδιωτικά και δημοτικά Ωδεία (ανταλλαγή γνωστικών αντικειμένων και καθηγητών), συνδεδεμένες με τις Μητροπολιτικές Σχολές.
4) Αντίστοιχες χορωδίες και ορχήστρες Ελληνικής Μουσικής
5) Ψαλτικό ταμείο (αυτοτροφοδοτούμενο και ενισχυόμενο από σειρά μελετημένων πηγών)
6) Σύνδεση της ΟΜΣΙΕ με τα συλλογικά όργανα των παραδοσιακών καλλιτεχνών.
7) Ένταξη των εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.
8) Σύνδεση των δράσεων μας με Ευρωπαϊκά πολιτισμικά Forum
είναι μερικά από τα θέματα της ατζέντας των διαβουλεύσεων σε 20 περίπου συνεδριάσεις της προϊσταμένης αρχής με την ηγεσία της ΟΜΣΙΕ σε μόλις 16 μήνες.
Ο σχεδιασμός αυτός στοχεύει και η υλοποίησή του εξασφαλίζει σταδιακά σε βάθος χρόνου 10-15 ετών, την μετεξέλιξη του Ψάλτου σε Ψάλτη Μουσικό, σε βασικό μουσικό πολιτισμικό στέλεχος της ενορίας και της κοινωνίας μας γενικότερα. Επιπροσθέτως ο Ψάλτης του αύριο έχοντας τα καλλιτεχνικά και ακαδημαϊκά προσόντα Κολεγιακού επιπέδου, θα υπερτερεί των ομολόγων του μουσικών σε μόρια και ως εκ τούτου θα προηγείται στην επιλογή διορισμού σε θέση καθηγητή Μουσικής στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων.
Βασική προϋπόθεση και στήριγμα για την υλοποίηση του έργου αυτού, αποτελεί η συμμετοχική συλλογική συσπείρωση του συνόλου των ψαλτών. Συσπείρωση ικανή και αναγκαία για να προκαλέσει την κίνηση της αγκυλωμένης εκκλησιαστικής πραγματικότητας, αγκύλωση που παρασύρει μέρα με την μέρα, χρόνο με τον χρόνο, υψηλά μηνύματα και αξίες του χριστιανισμού και της παράδοσής μας σε μαρασμό, αποκοπτώμενη σταδιακά από τον κοινωνικό ιστό.
Αναλαμβάνοντας προ 2 ετών, την τιμητική από πολλές απόψεις ευθύνη της προεδρίας του ΔΣ της ΟΜΣΙΕ, σε μία συνέλευση μόλις 21 αντιπροσώπων, των 7 εκ των 54 συνδέσμων, βρέθηκα προ μιας δραματικής εικόνας. Οικονομικό τέλμα με αρνητικό πρόσημο, αδρανείς σύλλογοι σφραγίδες, χωρίς στοιχεία επικοινωνίας, απογοητευμένοι και αδιάφοροι συνάδελφοι, πλήρες αδιέξοδο.
Με τη βοήθεια εκλεκτών συναδέλφων και παρά τα προσκόμματα διαφόρων Ψαλτικών ομάδων, ακόμη και μελών του ΔΣ, προχώρησα στην αναζήτηση των επαφών, διευθύνσεων και λοιπών στοιχείων επικοινωνίας των Συλλόγων, στην προσπάθεια για την ανασυγκρότηση και ενεργοποίηση των Συλλόγων, έχοντας σαν κίνητρο μόνο την αγάπη μου στους Ψάλτες και στην ΒΜ με την οποία ανατράφηκα και σπούδασα και την βαθειά μου πίστη στις αξίες που η Ελληνική Μουσική Παράδοση κομίζει. Διαδικασία χρονοβόρος που συνέβαλε μαζί με άλλα σημαντικά θέματα, στη καθυστέρηση της επικοινωνίας μας.
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Προ των προκλήσεων των καιρών, εμείς οι Ψάλτες δεν πρέπει να μείνουμε αδρανείς θεατές, ταυτιζόμενοι με την σήψη και την ακινησία των θεσμών, των οργανισμών, των ηγεσιών της χώρας μας, παθογένειες που αγγίζουν και ενοχοποιούν τους πάντες. Οι χαλεποί καιροί επιβάλλουν την ανάληψη των ευθυνών που μας αναλογούν, οι οποίες δεν είναι μικρές.
Αποτελούμε σώμα 10 ίσως και 12 χιλιάδων ψυχών στην επικράτεια, μέγεθος διόλου ευκαταφρόνητο. Αν δε προσθέσει κανείς στην αριθμητική και την ποιοτική γεωγραφία μεγάλου ποσοστού των στελεχών μας, που αποτελούν σημαντικά μέλη του κοινωνικού μας ιστού, γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της δυναμικής που μπορεί να αναπτύξει η τάξη μας και ως εκ τούτου το μέγεθος της ευθύνης μας.
Πολλές φωνές στους κόλπους μας, αποδίδουν τις ευθύνες για την κατάστασή μας αποκλειστικά και μόνο στους κληρικούς και στη διοικούσα Εκκλησία. Πιστεύω ακράδαντα ότι η άποψη αυτή αποτελεί πλάνη και ότι η βασική ευθύνη βαρύνει εμάς τους ιδίους και ιδιαίτερα τα προβεβλημένα και ικανά στελέχη μας. Απουσιάζει από την δράση μας η οραματική πρόταση και η δυναμική συσπείρωση που θα αποτελέσει καταλύτη στη σχέση Ιερατείου και Ψαλτών και αμφοτέρων με τον Μουσικό πολιτισμό της Εκκλησίας, των ενοριών και της κοινωνίας μας γενικότερα.
Επί πλέον η δική μας ευθύνη και η δική μας αδράνεια, δίνει εύφορο έδαφος να βλαστήσουν στρεβλές απόψεις περί τη μουσική μας και βρισκόμαστε προ του κινδύνου πλέον, να κυριαρχήσει η ακαδημαϊκή γνώση της ψαλτικής τέχνης και αντί του διαδραστικού όλου, Ψαλτική τέχνη και επιστήμη, να ακούμε σε πολλούς Ναούς, από πολλά Ψαλτήρια άχρωμη, ατάλαντη, άμουση, άψυχη και ασώματη Ψαλτική επιστήμη!!!!.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλοι Ψάλτες
Σας παρακαλώ, σας προκαλώ και σας προσκαλώ λοιπόν όλους, μικρούς και μεγάλους, σπουδαίους και άσημους, μαθητές και δασκάλους, σε πανψαλτική σύναξη για την ανατροπή της πτωτικής πορείας, του ευσεβισμού, της υποκριτικής θεοσέβειας, του φαρισαϊσμού και για τον αυτοπροσδιορισμό μας ως διαδραστικούς ερμηνευτές του θείου λόγου στην Θεία λατρεία, ως χρήσιμα στελέχη των πνευματικών προϊσταμένων μας, ως μουσικούς για την κοινωνία, και ως δίαυλος επικοινωνίας της εκκλησίας μας με το ευρύ κοινό.
Ας κάνει ο καθένας μας την προσωπική του υπέρβαση, και αύριο να επικοινωνήσει με τους φίλους του συναδέλφους και να τους ενημερώσει, να τους παρακινήσει σε συστράτευση και όλοι μαζί να επαναδραστηριοποιηθούν οι Σύλλογοι, να γίνει η συνέλευση σε όλους τους Συνδέσμους στο πρώτο 15νθήμερο του Ιουνίου, να εκλεγούν οι αντιπρόσωποι, έτσι ώστε στην Συνέλευση της ΟΜΣΙΕ της οποίας την έναρξη θα τελέσει, κατά πάσα πιθανότητα, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος, να έχουμε βροντερό παρών. «Η Ισχύς εν τη ενώσει»
Με βαθειά εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΟΜΣΙΕ
Γιώργος Ναούμ
 

Nikos L.

Παλαιό Μέλος
#2
Έλαβα σήμερα ένα εμαιλ από μέλος του σωματείου για την εκλογοαπολογιστική συνέλευση της ΟΜΣΙΕ που θα διεξαχθεί στις 29 του μήνα, αν θυμαμαι καλα.

Επειδή στο μήνυμα της ΟΜΣΙΕ αναφέρεται
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι σημαντικότατα για την τάξη μας, τέτοια που μπορούν να αλλάξουν την πορεία και την προοπτική της Ψαλτικής τέχνης.
ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΡΩΤΑ Κ ΜΕΤΑ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΈΡΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΣΙΕ;;

ΥΓ: κάποιο μέλος του Ψ και κοντά στην ΟΜΣΙΕ, απ' ό,τι καταλαβα, μου ζήτησε προ 2 μηνών περίπου το εμαιλ του σωματείου που ανήκω καθώς και τη σύνθεση του ΔΣ, αλλά επίσημα στο εμαιλ κ απευθείας απ την ΟΜΣΙΕ δεν έλαβα κάτι.
 
P

PANROUST

Guest
#3
Έλαβα σήμερα ένα εμαιλ από μέλος του σωματείου για την εκλογοαπολογιστική συνέλευση της ΟΜΣΙΕ που θα διεξαχθεί στις 29 του μήνα, αν θυμαμαι καλα.

Επειδή στο μήνυμα της ΟΜΣΙΕ αναφέρεται

ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΡΩΤΑ Κ ΜΕΤΑ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΈΡΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΣΙΕ;;

ΥΓ: κάποιο μέλος του Ψ και κοντά στην ΟΜΣΙΕ, απ' ό,τι καταλαβα, μου ζήτησε προ 2 μηνών περίπου το εμαιλ του σωματείου που ανήκω καθώς και τη σύνθεση του ΔΣ, αλλά επίσημα στο εμαιλ κ απευθείας απ την ΟΜΣΙΕ δεν έλαβα κάτι.
Αυτές οι ημερομηνίες δεν ανταποκρίνονται...έχουν πάρει παράταση.
 

Nikos L.

Παλαιό Μέλος
#4
Αυτές οι ημερομηνίες δεν ανταποκρίνονται...έχουν πάρει παράταση.
εμένα μου ήρθε αυτό το μήνυμα...
Στάλθηκε: 1:56 π.μ. Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012
Θεμα: Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση ΟΜ.Σ.Ι.Ε

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι η εκλογοαπολογιστική συνέλευση θα γίνει την 29 Ιουνίου και ώρα 7μμ & εκλογή νέου ΔΣ την επομένη 30 Ιουνίου από την 11η πρωϊνή του 2012, στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Ρούφ ή στα νέα γραφεία μας Ακαδημίας 95, 3ος όροφος στην πλατεία Κάνιγγος άν είναι έτοιμα.
Στη περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθούν την επόμενη εβδομάδα, 6 & 7 Ιουλίου στον ίδιο χώρο και ώρα.
Η ακριβής τοποθεσία θα ανακοινωθεί εντός των ημερών.

Συνάδελφοι προσπαθήστε να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Όσοι δεν έχετε εκλέξει εκλέκτορες υπάρχει χρόνος να κάνετε την συνέλευσή σας.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι σημαντικότατα για την τάξη μας, τέτοια που μπορούν να αλλάξουν την πορεία και την προοπτική της Ψαλτικής τέχνης.
Η μαζικότερη δυνατή συμμετοχή στη συνέλευσή μας είναι απαραίτητη και για τον λόγο ότι ενδέχεται να συνδιάσουμε την συνέλευσή μας με τα εγκαίνια των γραφείων μας που θα γίνουν από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και με την συμμετοχή καί άλλων Αρχιερέων.
Παρακαλώ κάθε έναν ξεχωριστά να κάνει μια προσπάθεια να κινητοποιήσει έναν Σύλλογο για να διευρύνουμε την συμμετοχή.
Σας ευχαριστώ πολύ
Τώρα, αν η περίπτωση της μη απαρτίας μεταφράζεται σε παράταση κ οι ημερομηνία που παρέθεσα δεν είναι σωστή, τα παράπονα στην ΟΜΣΙΕ.
 
P

PANROUST

Guest
#5
εμένα μου ήρθε αυτό το μήνυμα...


Τώρα, αν η περίπτωση της μη απαρτίας μεταφράζεται σε παράταση κ οι ημερομηνία που παρέθεσα δεν είναι σωστή, τα παράπονα στην ΟΜΣΙΕ.
Αυτό ήταν παλιό.Τώρα έχουν αλλάξει οι ημερομηνίες...
 
#6
Αρ. Πρωτ . 512 Αθήνα 20-6-2012Πρόσκληση σε Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση

Προσκαλούνται τα μέλη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος στη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Ιουλίου στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας στις 17.00 το απόγευμα. (Σοφοκλέους 5, 2ος όροφος, Γραφείο 3, τηλ. 210-32.43.244)

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τις αρχαιρεσίες του
Σαββάτου 14 Ιουλίου 2012 για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
2. Διοικητικός Απολογισμός (Ιούνιος 2011 - Ιούνιος 2012)
3. Οικονομικός Απολογισμός ( » » - » » )
4.΄Εκθεση ελεγκτικής επιτροπής
5. Έγκριση προϋπολογισμού (Ιούνιος 2012 - Ιούνιος 2013)

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την επόμενη Παρασκευή 13 Ιουλίου στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Ναούμ Θεολόγος Ερσωτέλος

YΓ: Παρακαλούνται οι συνάδελφοι πρόεδροι των Συλλόγων να απαντήσουν εάν δύνανται να συμμετάσχουν στην Γ. Συνέλευση. Τούτο καθίσταται αναγκαίο διότι ήδη ορισμένοι σύλλογοι δυσκολεύονται να παρευρεθούν λόγω της ημερομηνίας μεσούντος του Ιουλίου. Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της, πρέπει να επιτευχθεί μαζική συμμετοχή συλλόγων, δια τούτο παρακαλούμε να απαντήσετε αν επιθυμείτε μεταφορά της Γ. Συνέλευσης για τα μέσα Σεπτεμβρίου.
 

kxkaragounis

Παλαιό Μέλος
#7
Ευχαριστούμε Πρόεδρε για την ενημέρωση.

Ο Βόλος μπορεί και θα είναι εκεί σύσσωμος.
Καλή αντάμωση.

ΚΧΚ
 
Top