Εισόδια της Θεοτόκου [21-11-2012]

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#1
Την 21/11/2012 θα ψάλλουμε μετά των μαθητών στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου (παλαιός ναός) Σκύδρας.

Όρθρος
Ο α' κανών μετά των ειρμών εις 4 και ο β' κανών άνευ ειρμών εις 4.
Μέλη των Κανόνων από το Ειρμολόγιο Πέτρου Βυζαντίου
Καταβασίαι "Χριστός γεννάται" (αργόν μέλος, Πέτρου Λαμπαδαρίου)
Αίνοι ήχος α' (οι δύο πρώτοι στίχοι στιχηραρικά), η στιχολογία και προσόμοια στο σύντομον μέλος.
Δοξαστικόν Πέτρου Λαμπαδαρίου, ήχος β'
Δοξολογία Μεγάλη. (Πέτρου Λαμπαδαρίου σύντομη, ήχος πλάγιος Β')

Θεία Λειτουργία
Αντίφωνα της Εορτής. (σχετικό θέμα)
Τρισάγιον ήχος β' συνηθισμένον.
Προκείμενον και Αλληλουϊάριον Κων.Παπαγιάννη.
Χερουβικόν ήχος Δ'. (Πέτρου Λαμπαδαρίου εβδομάδος - β' σειρά)
Λειτουργικά κλιτόν ή εκφωνητικά στην βάση του ήχου.
"Άγγελοι... Ως εμψύχω Θεού κιβωτώ" δ' αργό μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου.
Κοινωνικόν "Ποτήριον σωτηρίου" ήχος Δ' Πέτρου Λαμπαδαρίου.
"Είδομεν το φώς" ήχος β', "Πληρωθήτω" ήχος β', "Είη, το όνομα Κυρίου" β'.
 
Top