Εις τον Στίχο του Ν' ψαλμού 21/11

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#1
Παρατηρώ ότι στο ΤΑΣ [έκδοση 1685] αντί του "[FONT=&quot]Σήμερον ὁ θεοχώρητος ναός" [ήχος δ´] υπάρχει το "[FONT=&quot]Σήμερον τὰ στίφη τῶν Πιστῶν συνελθόντα[/FONT][/FONT][FONT=&quot]" [ήχος πλάγιος β']
[/FONT]
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Πρόσεξε τό Μηναῖο Νοεμβρίου 1806 (πρό Βαρθολομαίου) ἐδῶ κι ἐδῶ, ὅπου στήν καταγραφή τοῦ τυπικοῦ (ἐκ τοῦ ΤΑΣ) προβλέπει τό Σήμερον τὰ στίφη τῶν πιστῶν συνελθόντα εἰς ἦχον πλ. β΄ (δοξαστικόν ἀποστίχων), ἐνῶ στήν ἀκολουθία ἔχει τό Σήμερον ὁ θεοχώρητος ναός εἰς ἦχον δ΄(ἐκ τῶν τῆς λιτῆς). Ἤδη εἶχε προκριθεῖ προφανῶς τό συντομώτερον.


 
Top