[Ερώτηση] Ειρμολόγιο Μπαλασίου ιερέως

Παρακαλώ θέλω να ρωτήσω αν έχει εκδοθεί βιβλίο με εξήγηση του ειρμολογίου του Μπαλασίου.Ενδιαφέρομαι συγκεκριμένα για τις αργές καταβασίες του κανόνα της Μεγάλης Πέμπτης"Τμηθείση τμάται".Ευχαριστώ.
 
Back
Top