Ειρμολόγιο Μπαλασίου ιερέως 1743

#1
Από τη Μουσική Βιβλιοθήκη Κ. Ψάχου

Πρωτότυπος Τίτλος: Ειρμολόγιο Μπαλασίου ιερέως
Κωδικογράφος: Μανουήλ Μουγκράκης

Μελουργός: Μπαλάσης ιερεύς
Αιώνας: ΙΗ΄
Έτος: 1743

Αριθμός φύλλων: 5 + 1-108
Σημειογραφία: Μέση πλήρης

Σημειώσεις: Στο φ. 108β το κωδικογραφικό σημείωμα: Τέλος και τω Θεώ χάρις / εγράφθη δέ το παρόν ασματομελλειριτόφθογγον / ειρμολόγιον, παρ' εμού του ταπεινού και ευτελούς μανουήλ μουγκράκι / εν έτει αψμγ΄ οκτωβρίω ιε΄
Αριθμός τεκμηρίου: 53 / 201α - 201
Μόνιμη διεύθυνση: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/125125

ΑΚ
 

Attachments

Top