Ειρμοί προεορτίου κανόνος 3ης Ιανουαρίου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Τήν 3η Ἰανουαρίου ὁ προεόρτιος κανών χρειάζεται εἱρμούς καί στό μηναῖο ἔχουν τυπωθεῖ οἱ θεομητορικοί «Ἀνοίξω τό στόμα μου».
Μήπως θά ταίριαζαν καλύτερα οἱ εἱρμοί τοῦ β΄ κανόνος τῆς Ἀναλήψεως, ὅπως στό θέμα: Ειρμοί β΄ κανόνος Αναλήψεως;
Βλέπετε κάποια μαρτυρία σέ παλαίτυπα μηναῖα; Δηλ. νά μήν τυπώνονται οἱ εἱρμοί ἀλλά νά δίδεται μόνον ὁδηγία;

Στήν παραπάνω σκέψη μέ ὁδήγησε τό α΄ τροπάριο «Ἀβύσσους προστάγματι...» πού μοῦ θύμησε τό «Ἀρρήτῳ προστάξει σου...».


 

Panagiotis

Γενικός συντονιστής
#2

Τήν 3η Ἰανουαρίου ὁ προεόρτιος κανών χρειάζεται εἱρμούς καί στό μηναῖο ἔχουν τυπωθεῖ οἱ θεομητορικοί «Ἀνοίξω τό στόμα μου».
Μήπως θά ταίριαζαν καλύτερα οἱ εἱρμοί τοῦ β΄ κανόνος τῆς Ἀναλήψεως, ὅπως στό θέμα: Ειρμοί β΄ κανόνος Αναλήψεως;
Βλέπετε κάποια μαρτυρία σέ παλαίτυπα μηναῖα; Δηλ. νά μήν τυπώνονται οἱ εἱρμοί ἀλλά νά δίδεται μόνον ὁδηγία;

Στήν παραπάνω σκέψη μέ ὁδήγησε τό α΄ τροπάριο «Ἀβύσσους προστάγματι...» πού μοῦ θύμησε τό «Ἀρρήτῳ προστάξει σου...».


Σήμερα ευκαίρησα να δω τα Σλαβονικά Μηναία (εκδ. Πατρ. Μόσχας). Και εκεί οι ειρμοί είναι οι ίδιοι "Ανοίξω το στόμα μου".
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#3
Ἂν καὶ δεν τὸ ἔχω ψάξει τὸ θέμα, ἴσως ἡ ¨προσθήκη¨ εἱρμῶν στα νεώτερα Μηναία γεννᾷ κάποιους προβληματισμούς, ποὺ φυσικὰ δεν ἀφοροὺν τὴν σημερινὴ παγιωθεῖσα πράξῃ:

  • Ἤταν ἀναγκαῖοι οἱ εἱρμοὶ ὅταν γινόταν στιχολογία;
  • Ἡ προσθήκη τῶν εἱρμῶν ἔγινε μελετημένα;
  • Μήπως δεν εἶναι καὶ τόσο ὀρθὸ να προψάλλεται τῶν δεσποτικῶν τροπαρίων εἱρμὸς θεοτοκίος;
  • Μήπως ἤταν εὐρεῖα ἡ χρήσῃ ἐνὸς Εἰρμολογίου;

Σημ. Θεωρῶ ὀρθότερο να προψάλλονται οἱ εἱρμοὶ «Ἀρρήτῳ προστάξει σου»
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Εὐχαριστοῦμε.
Εἶναι πρόβλημα. Πολύ ὡραῖα στίς 5 Ἰανουαρίου ὑπάρχουν «πρόσειρμα» (δηλ. εἱρμοί συντεθέντες ὅμοια «πρός» ἄλλους εἱρμούς) Πρὸς τό, Χριστὸς γεννᾶται., ὅπως βλέπουμε στό Μηναῖο.

Παρόμοιο θέμα εἶχε ἀντιμετωπισθεῖ ἐδῶ
http://analogion.com/forum/showthread.php?t=23883

Πρόκειται γιά τό γνωστό θέμα τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως
«Ὁ θειότατος προετύπωσε» Πρὸς τό, Ἀναστάσεως ἡμέρα.
http://analogion.com/forum/showthread.php?p=31303#post31303
 
Top